Drugsoverleg Ronse houdt projectweek in scholen

,,Jongeren moeten nadenken over vrije tijd''

RONSE -
Het Drugsoverleg Ronse zette enkele initiatieven op het getouw om jongeren te laten nadenken en werken rond vrije tijd en vrijetijdsbesteding. De projectweek wordt gevuld met een filmvoorstelling, een project rond zelfontplooiing, een interscholencross, een videomontage en een kunstzinnig toonmoment.

,,Sinds geruime tijd worden we geconfronteerd met drugsgebruik. In Ronse wordt dan ook actief gewerkt rond drugspreventie'', legt voorzitter Caroline Robberecht van Drugsoverleg uit. ,,Richtte deze preventie zich vroeger in eerste instantie tot de jongeren van het secundair onderwijs, dan worden de jongste jaren meer initiatieven uitgewerkt voor het kleuter- en basisonderwijs. Het thema vrije tijd is wel een uitgelezen keuze om ook de allerjongsten bij dit initiatief te betrekken. We vroegen en verkregen de medewerking van alle scholen.''


Positieve manier
,,We besloten om de problematiek op een positieve manier te benaderen'', vervolgt Caroline Robberecht. ,,Onze doelstelling is inspelen op één van de motieven waarom jongeren drugs gaan gebruiken. Daarom willen met de jongeren een week intensief werken rond vrije tijd. Vrijetijdsbesteding bij jongeren valt niet los te koppelen van de ouders. Daarom nodigen we de ouders uit om vrijdag de expo van de verschillende creaties van de Piazza dell'Arte, het educatief kunstproject, te komen bewonderen.''

Vrijdag 27 september kunnen alle geïnteresseerden alle realisaties bezichtigen in ANSA in de Viermaartlaan 12. Om 17.30 uur zijn de ouders uitgenodigd op een voordracht door Luc Bellinck over Vrijetijdsinvulling bij adolescenten .

  • Drugsbegeleiding Regio Ronse, Oude Vesten 16 in 9600 Ronse, tel. 055-20.76.36.
  • Corrigeer

    IN HET NIEUWS

    Verkiezingen in jouw gemeente:

    POPULAIRE VIDEO'S

    Het beste van Enkel voor abonnees