Kaprijkse burgemeester Wilfried Blondeel neemt ontslag

,,Ik kon mij niet meer opladen''

KAPRIJKE -
Burgemeester Wilfried Blondeel heeft zijn ontslagbrief verstuurd naar minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen. In principe heeft hij vorige week voor het laatst de Kaprijkse gemeenteraad voorgezeten. ,,Ik hoop dat tegen eind oktober mijn opvolger aan de slag kan en ook de schepenwissels kunnen worden uitgevoerd'', zegt Wilfried Blondeel. De Samen-fractie draagt Filip Gijssels voor als nieuwe burgemeester.

Wilfried Blondeel startte zijn politieke loopbaan bij de CVP in de jaren tachtig. Hij was zelfs enkele jaren schepen voor die partij onder burgemeester Albert Windey. Op een bepaald moment nam hij ontslag omdat hij de politiek moe was. In 1994 kon de nieuwe opgerichte partij Samen hem overtuigen de lijst te trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Samen won ietwat verrassend de strijd van de CVP die voor het eerst naar de oppositiebanken verhuisde. Na de verkiezingen van 2000 was afgesproken dat Wilfried Blondeel ongeveer halfweg de bestuursperiode de fakkel als burgemeester zou doorgeven aan Filip Gijssels.

Alleen gebeurt dit nu vroeger dan gepland en voor de buitenwereld nogal onverwacht. ,,De reden is eigenlijk vrij simpel. Ik wist dat ik eind dit jaar zou stoppen en na de zomer had ik blijkbaar mentaal de knop omgedraaid. Ik voelde dat de motivering wegzakte en heb beslist mijn ontslag iets vroeger in te dienen dan gepland. Het is nu een rustige periode tussen twee gemeenteraden en ik vind dat een ideaal moment om te stoppen. De brief is verstuurd, nu hangt het van de hogere overheid af wanneer de wissel juist kan plaatsvinden'', zegt Wilfried Blondeel.


Stevig palaveren
,,Of wrijvingen binnen de meerderheidsfractie Samen mijn beslissing hebben beïnvloed? Binnen een ploeg zijn altijd wel meningsverschillen, je krijgt te maken met individuen met ambitie. Intern hebben we soms zwaar gediscussieerd over bepaalde dossiers, maar op de gemeenteraad waren de rangen altijd gesloten. En ook bij een opvolging is het normaal dat er stevig gepalaverd wordt.''

De fractie draagt de schepen Filip Gijssels voor als nieuwe burgemeester. Als schepen zou Gijssels opgevolgd worden door Evelyn Fiers, die evenals Blondeel en Gijssels tot de onafhankelijken behoort binnen Samen. Volgens bepaalde bronnen had de VLD liever raadslid Kurt Van de Kerkchove op die post gezien.

Daarnaast neemt ook schepen Daniël Coppejans (Spirit) binnenkort ontslag, hij zal worden opgevolgd door naam- en partijgenoot Stijn Coppejans.

Wilfried Blondeel en Daniël Coppejans blijven wel in de raad. ,,Ik steek niet weg dat het feit dat anders dissident Rufy Baeke in de raad komt hierin meespeelt., zoniet stopte ik volledig met politiek. Die jongeren hebben mij loyaal gesteund, ik wil nu hetzelfde doen. Als jongere zal het zo al moeilijk zijn zich in te werken en ik wil niet dat iemand dan nog wat stokken in de wielen zou steken'', zegt Wilfried Blondeel.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees