Burgemeester Geraardsbergen wil gedupeerde grondbezitters tegemoetkomen

GERAARDSBERGEN -
Minister Ludo Sannen kondigde gisteren een bouwstop aan op gronden in waterzieke gebieden. Dat kan een strop betekenen voor de eigenaars van die kavels omdat hun terreinen niet meer in aanmerking komen voor bebouwing. Burgemeester Guido De Padt pleit daarom voor een vergoeding voor de gedupeerde grondbezitters.

Via de `watertoets' wil de minister alle bouw- of verkavelingsaanvragen onderwerpen aan een grondig onderzoek. Als blijkt dat de kavels in een gebied liggen waar de kans op overstromingen groot is, kan de vergunning worden geweigerd. De afgekondigde bouwstop leidde gisteren tot een regen van telefoons bij burgemeester De Padt.

,,Wij hebben zelf twee jaar geleden al de watertoets ingevoerd en niet op het initiatief van de minister gewacht. Elke aanvraag wordt door onze eigen diensten en provincie onderzocht op mogelijke wateroverlast'', vertelt burgemeester De Padt.

Zo werd in de Goeferdingse verkaveling Boven-Taelmeersch een grondig wateronderzoek uitgevoerd vooraleer het gebied werd verkaveld. Hoewel de terreinen duidelijk hoog boven het niveau van de Molenbeek uitsteken, werd toch de `watertoets' uitgevoerd omdat Goeferdinge al vaak met wateroverlast kampte. Uit het onderzoek bleek dat er geen enkel risico was op overstromingen en kon een verkavelingsvergunning worden verleend.


Verwarring vermijden
In andere gebieden die de voorbije jaren herhaaldelijk door wateroverlast werden geteisterd, is de situatie minder duidelijk. Via het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gaat men nu wel zones afbakenen waar geen bouwactiviteiten zijn toegelaten. ,,Maar dat is de toekomst. Voor kavels die zich nu al in een waterziek gebied bevinden, moet de watertoets uitsluitsel geven. Maar wat als blijkt dat er geen vergunning kan worden verleend? Wie gaat dan voor de schade opdraaien?''

Volgens De Padt moeten er daarom sluitende afspraken worden gemaakt. ,,Onze stad heeft niet voldoende financiële middelen om alle bouwpercelen die voor overstromingsrisico's in aanmerking komen, op te kopen.,, Hij wil dat de minister zich over de eventuele vergoedingen uitspreekt om zo de ,,in verwarring gebrachte burger meer duidelijkheid te verschaffen.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees