Zzzzzzz voor August de Maere in Zeebrugge


Zeven opeenvolgende gele letters ,,Z'' in oplopende grootte, dat wordt het kunstwerk dat een jury heeft weerhouden als kunstwerk om August de Maere in herinnering te houden. Het beeld van de Brugse kunstenaar Renaat Ramon krijgt een plaats nabij het NMBS-station Zeebrugge-Bad.

Met de verwezenlijking van een standbeeld voor August de Maere, ook wel eens de vader van de haven van Zeebrugge genoemd, wordt een droom van de Julius Sabbekring werkelijkheid. Het was dan ook een gelukkige voorzitter Albert Claes die het monument voorstelde. ,,De Rotterdammers hebben de grondlegger van hun haven, Caland, onmiddellijk na de beëindiging van de nieuwe waterweg een grootschalig monument gegeven, maar de Bruggelingen zijn altijd wat ten achter maar nu zullen ze toch de naam August de Maere op een herdenkingsmonument zien prijken'', sneerde Claes omwille van het feit dat het zolang duurde vooral tot de oprichting van een kunstwerk werd besloten.

,,Het monument komt er dankzij het initiatief van de Julius Sabbe Studiekring en dankzij de steun van vooral de Nationale Loterij en de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ)'', aldus Claes.

Renaat Ramon stelde zijn kunstwerk voor. Het bestaat uit een sokkel waarop zeven keer de letter ,,Z'' voorkomt. Vanuit de juiste hoek bekeken, vormen de Z's een geheel dat doet denken aan het embleem van de MBZ. ,,De 'Z' verwijst uiteraard naar Zeebrugge en zeven naar elementen die iets met de haven of de zee te maken hebben. Het geheel komt op een voetstuk waarop de naam van August de Maere en zijn verdienste vermeld worden'', aldus Ramon. ,,Het kunstwerk, dat circa 4,50 meter hoog zal zijn, wordt uitgevoerd in weerbestendig inox en wordt geplaatst op een betonnen sokkel.''

,,Het kunstwerk doet mij denken aan de zeven keren dat men op een werk moet komen vooraleer men er één mooi geheel kan van maken'', aldus jonkheer Benoît de Maere, achterkleinzoon van een broer van August de Maere. ,,Het wordt een prachtig kunstwerk en het is dan ook met vreugde dat onze familie zijn financiële steun verleend tot de verwezenlijking van het kunstwerk.''

Schepen Yves Roose wees erop dat er al enkele decennia wordt geijverd om een beeld voor August de Maere op te richten. ,,Het begon met een idee van een borstbeeld, maar dat is niet meer van deze tijd en doet eerder aan de negentiende eeuw denken. Met het kunstwerk van Renaat Ramon krijgt De Maere het beeld dat hij verdiend en dat verleden en toekomst met elkaar verbindt.''

De volledige financiering van het kunstwerk is nog niet rond en de initiatiefnemers hadden dan ook gehoopt dat de schepen een financiële tussenkomst bekend zou hebben gemaakt, maar dat was niet zo. ,,Toch geven we de moed niet op en rekenen we op de steun van de Bruggelingen om het kleine resterende bedrag dat we nog nodig hebben bijeen te krijgen'', aldus een gelukkige voorzitter Albert Claes. ,,De namen van die gulle schenkers zullen, samen met die van de andere sponsors, opgenomen worden in een publicatie die zal verschijnen naar aanleiding van de inhuldiging van het kunstwerk. Als alles naar wens verloopt is dat in mei of juni.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees