Verkoop huizen onzeker door historische vervuiling

BERCHEM -
Op een hoorzitting over de sanering van de vervuilde Atea-grond aan de Coveliersstraat in Berchem was dé hamvraag van de omwonenden: kunnen we onze huizen verkopen en wie betaalt de waardevermindering?

Hoewel er op het voormalige Atea-terrein aan de Coveliersstraat in Berchem geen industriële activiteit meer is, sijpelt de historische vervuiling met detergenten nog steeds door de bodem. Via het grondwater verspreidt de vervuiling zich onder de nabijgelegen huizen in een gedeelte van de Boomgaard-, Wijn- en Belpairestraat.

Ovam beveelt de sanering van de Atea-grond, waardoor de vervuiling moet ophouden. Drie jaar lang zal dan gecontroleerd worden of de grondwatervervuiling onder de huizen in voldoende mate via natuurlijke weg wordt afgebroken. Zoniet, moet het grondwater jarenlang opgepompt en gezuiverd worden.

De vervuiling is niet echt ernstig en bevindt zich in de diepere lagen, maar toch wordt de wettelijke norm overschreden. Op een hoorzitting raadde Erik De Bruyn, consulent bij de Antwerpse milieudienst, de bewoners aan geen grondwater op te pompen.

De bewoners toonden zich sterk bezorgd over de verkoopmogelijkheid van hun huizen en de eventuele waardevermindering. Ovam heeft sinds de invoering van het bodemattest in 1995 steeds een gunstig rapport afgegeven. Nu, na de ontdekking van de vervuiling, kan men zo'n attest wel vergeten. De Bruyn beklemtoonde dat Ovam een 100 procent-garantie afgeeft dat de sanering plaatsvindt en door die juridische waarborg mogen de woningen wél verkocht worden.

,,De kosten van de sanering worden verhaald op de vervuiler'', aldus De Bruyn. ,,Waardevermindering en psychologische schade staan niet in de wetgeving op de bodemsanering vermeld. Ovam is ook niet juridisch aan te spreken over het feit dat de dienst vroeger een gunstig attest heeft afgeleverd. Ovam zegt in zo'n attest alleen geen weet te hebben van vervuiling.'' (REA)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees