Mestbedrijf levert stroom aan slachthuis

BEERNEM -
Het vleesverwerkend bedrijf MCM langs de Wellingstraat kan binnenkort misschien draaien op elektriciteit die gewonnen wordt uit mest. Jean Pierre Gobin, van het gelijknamige bedrijf langs het Blommeke, wil op de terreinen van het slachthuis namelijk een groot mestverwerkingsbedrijf bouwen. Uit de verwerking van de mest zou voldoende energie kunnen gewonnen worden, om het slachthuis van stroom te voorzien.

Het bedrijf zal bestaan uit verschillende tanks en een loods van tien meter hoog en een totale oppervlakte van bijna 2000 vierkante meter. Het bedrijf wordt afgeschermd door groenschermen en speciale procédés moeten de geurhinder tot een absoluut minimum beperken.

Het principe is vrij simpel. Allerlei dierlijke mest, afkomstig uit de veehandel, wordt in het bedrijf opgeslagen in ondergrondse kelders en met pompen overgebracht naar fermentatietanks. Met koelwater uit de biogastanks wordt de mest dan opgewarmd tot 40 graden. Door deze opwarming en het constant mengen van de specie, komt gas tot stand waarmee de biogasmotoren kunnen draaien. Een generator achter de motoren produceert dan de elektriciteit voor het aanpalende slachtbedrijf MCM.

Naast de productie van elektriciteit wordt de mest gescheiden in een vaste en een vloeibare fractie. De dunne fractie wordt dan biologisch gezuiverd en omgezet in stikstof, die gewoon de lucht in gaat. Het overblijvende slib komt dan terug op de akkers van de boeren, omdat dit nog heel weinig fosfaten en stikstof bevat. Ook de dikke fractie wordt tenslotte kiemvrij gemaakt en kan terug geëxporteerd worden.

In een later fase plant Gobin ook een uitbreiding van het bedrijf om de dikke fractie verder te drogen en tot korrels te verwerken. Deze uitbreiding zou ook op de terreinen van MCM kunnen gebeuren.

In principe kan elke veehouder mest ter verwerking aanbieden aan Gobin, maar er wordt vooral gemikt op familiale landbouwbedrijven die met mestoverschotten te kampen hebben. (MCB)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees