Subsidies Vlaamse school onwettig

Communautaire storm steekt op

KOMEN, BRUSSEL -
Er is een zoveelste communautaire rel op komst omtrent de Vlaamse school in Komen. Op een parlementaire vraag van de FDF'ster Caroline Persoons antwoordde Hervé Hasquin dinsdag in het gemeenschapsparlement dat de subsidies uit Vlaanderen voor de school onwettig zijn.

Aanleiding tot de vraag van de FDF-verkozene was de Vlaamse eis dat de inspectie in Franstalige kleuter- en basisscholen in de Vlaamse faciliteitengemeenten voortaan in Vlaamse handen zou komen. Vandaag organiseert de Franstalige gemeenschap de inspecties van Franstalige scholen in Vlaamse faciliteitengemeenten. De Vlaamse minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten vraagt om het protocolakkoord hierover, dat dateert uit de jaren zeventig, te herzien. Vanderpoorten wil dat de inspectieteams paritair worden samengesteld en dat de anderstalige scholen administratief volledig onder de controle van de subsidiërende gemeenschap vallen. In januari stemde het Vlaamse parlement daarover een motie. Nu het debat daarover opnieuw was opengegooid, antwoordde Hasquin dat wat vandaag in Komen gebeurt illegaal is.


Fout
Oud-schooldirecteur en federaal parlementslid voor het Vlaams Blok Roger Bouteca uit Kortrijk stelde dat Hasquin in zijn antwoord helemaal fout zat: ,,De Vlaamse school in Komen is geen vrije school maar een gemeenschapsschool en als de toestand van vandaag illegaal is, dan is het omdat de Vlaamse politici van toen er in werden geduwd. Wat de Vlamingen in Komen wilden, was een gemeenteschool maar, tegen de wet in, weigerde de gemeente Komen die op te richten. Ze vond dat er onvoldoende aanvragen van ouders waren. Dat was manifest onwaar'', aldus Bouteca.

In 1983 kwam de school er dan wel als gevolg van een protocol afgesloten tussen de toenmalige ministers van Onderwijs: Callewaert langs Vlaamse zijde, Busquin van Franstalige kant.

Met Ann Degryse als directrice draait de school in Komen in alle rust. Op 1 februari telde ze 59 leerlingen. Met de subsidies die uit Vlaanderen komen -- zo'n 250.000 euro (10) tot 300.000 euro (12 miljoen frank) op jaarbasis -- worden de weddes van de leerkrachten en de werkingskosten van de school betaald. Valt die subsidie weg, dan mogen ze het in Komen vergeten en mag de school de deuren sluiten.

Vlaams parlementslid Luk Van Nieuwenhuysen, eveneens Vlaams Blok, wil geen paniek zaaien maar diende gisteren al een interpellatieverzoek in bij minister Vanderpoorten. Hij wil van haar vernemen wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van de uitspraken van Hasquin voor de verdere financiering van de school in kwestie. (BVC)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees