Nieuwe waterzuiveringsinstallatie ingehuldigd

Doel is leefbare Dijle

MECHELEN -
Waar voor twintig jaar op de oude stortplaats aan de Blarenberglaan een waterzuiveringsstation werd gebouwd, draait nu een nieuwe installatie. ,,Geen plek om weg te stoppen, maar een waterpark waar Mechelen trots mag op zijn'', stelde gedelegeerd bestuurder van Aquafin, Luc Bossyns, bij de inhuldiging.

Voor de bouw werd dankbaar gebruik gemaakt van de putten die ontstonden door sanering van de stortplaats. Wie wil zien hoe het alles werkt, moet er heen op zondag 29 juni tussen 13.30 en 17.30 uur. Dan staan de deuren open.

In 1983 kreeg het oude stort een nieuwe bestemming. Er kwam een zuiveringsstation. Voor een aantal jaren kwam de beslissing dat de stortplaats diende gesaneerd. Niet minder dan 140.000 m³ afvalgrond werden verzet en in samenwerking met OVAM werd een der belangrijkste saneringsprojecten in het Mechelse verwezenlijkt.


Verstrengde normen
,,Door de graafwerken beschikten we meteen over putten voor de bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie die voldoet aan alle verstrengde Europese en Vlaamse normen. Hier kunnen we het water van 90.000 inwoners zuiveren. Zonodig is uitbreiding tot 120.000 mogelijk'', vertelde Luc Bossyns bij de inhuldiging.

De bodemsanering op zich kostte 3 miljoen euro. Met de rest van de bouw was een uitgave van 13 miljoen euro gemoeid. ,,Maar Mechelen beschikt nu over een performante zuivering die het sluitstuk is van de vele riolerings- en sanerinsgwerken die de stad gekend heeft'', stelde Luc Bossyns.

Toch waarschuwt de afgevaardigd bestuurder van Aquafin voor de uitdagingen die tegen 2015 nog moeten ingevuld worden. Dat zal handen vol geld kosten, ook van de gemeenten.


Bufferbekkens
Burgemeester Koen Anciaux is blij met de inhuldiging en wijst er op dat zuiver water een belangrijk item is en blijft voor het stadsbestuur. ,,We zijn momenteel zelfs op zoek naar bufferbekkens voor opslag van overtollig regenwater. Maar met deze installatie naderen we ons doel en dat is een leefbare Dijle'', stelt de burgemeester.

Wie wil zien hoe het alles in zijn werk gaat, krijgt zondag 29 juni tussen 13.30 en 17.30 uur de kans. Aquafinmedewerkers leggen er van naaldje tot draadje uit welke weg vuil water aflegt alvorens het gezuiverd weer de natuur in gaat. Voor de kinderen is animatie voorzien. Wie per fiets komt krijgt een gratis consumptie. (RBZ)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees