Kans voor herhuisvesting Doelenaars in Beveren

Nieuwe verkaveling tussen Halfdreef en Leurshoek

BEVEREN -
De Intercommunale Vereniging van het Land van Waas diende een aanvraag in voor een nieuw verkavelingsproject in Beveren. In het nieuwe woongebied tussen Halfdreef en Leurshoek komen 49 bouwpercelen voor nieuwe woningen. De woningen zouden aan een aantal Doelenaars de kans geven een nieuwe woonplaats te vinden. De werken zouden nog in het najaar van start kunnen gaan.

Aanvankelijk was er protest van de omwonenden tegen de plannen, maar dat viel weg na gesprekken. Intussen hebben zich al veertien kandidaat-kopers uit Doel gemeld. Het is duidelijk dat het nieuwste huisvestingsproject heel populair is. De verkaveling is dan ook uitstekend gelegen, vlakbij het Beverse centrum en met uitzicht op de restanten van Beverenpolder.

Voor de verwezenlijking worden geen subsidies gevraagd, wat de procedure enigszins kan versnellen. Zo zou nog in het najaar met de werken worden gestart. Aanvankelijk was het de bedoeling 63 woningen neer te zetten, maar dat is al teruggeschroefd naar 49, omdat er een groenzone van duizend vierkante meter is gecreëerd.

Enkele jaren geleden, bij de bekendmaking van de plannen, was er protest van een buurtcomité. Door de verkaveling zouden zij hun zicht op de Beverenpolder verliezen. Nu is er een compromis bereikt. Zo mogen omwonenden wel degelijk een garage bouwen aan de achterzijde van hun perceel. Ze kunnen die via de nieuwe verkaveling bereiken.

Tijdens het openbaar onderzoek zijn twee bezwaarschriften ingediend. ,,Als er nog percelen over zijn, dan zien we die graag ingenomen door inwoners van de eigen gemeente die zich hier willen vestigen'', aldus raadslid Walter Van de Vyver (Vlaams Blok). (GVG)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees