Geteerde paaltjes maken Elsy Tercaefs uit Glabbeek ziek

,,Geurhinder verpest buurt''


De metteer ingesmeerde paaltjes voor de fruitteelt liggen in openlucht in voorraad bij de firma Stas aan de Craenenbroekstraat. Buurvrouw Elsy Tercaefs voelde zich zo onwel van de geur dat ze naar de kliniek moest. Ze spant een proces is in. Haar echtgenoot Johnny Reweghs kaart het probleem aan op de volgende gemeenteraad.

,,De geurhinder verpest de buurt al drie jaar en het gemeentebestuur weigert in te grijpen'', zegt Reweghs. Carbolineum, ofwel teer, dient om paaltjes van verrotting te vrijwaren. Maar het product stinkt ook fel. In de extreem warme augustusmaand was de geurhinder zo erg dat Elsy Tercaefs ziek werd. Ze kreeg hoofdpijn en zweetaanvallen, voelde zich duizelig en vermoeid en liep zelfs oogirritaties. Ze liet zich onderzoeken in de kliniek in Geel, waar neurologen het onwelzijnsgevoel toeschreven aan mogelijke blootstelling aan carbolineum.

,,Stas moet zijn paaltjes vanaf 20 graden Celsius voortdurend besproeien, maar benevelt slechts. Dat gebeurt een kwartier lang en dan vijf minuten niet'', stelde Reweghs vast. ,,De gemeentelijke milieuambtenaar zou geregeld geurmetingen moeten doen in de buurt, maar doet dat te weinig en verwittigt de firma steeds wanneer zij komt. Tegen dan zijn maatregelen getroffen in het bedrijf.''

Nog volgens Reweghs weet niemand van de gemeente hoe de wetgeving op stockeren van geteerde paaltjes in mekaar zit. ,,Ze weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen. Vandaar dat we de rechtbank hebben ingeschakeld voor een onderzoek. Aan de onfrisse toestand moet na drie jaar een einde komen.''

Reweghs zal in september het probleem bespreken op de gemeenteraad. Aanvankelijk dacht hij het ontslag te vragen van de milieuambtenaar en de schepen van leefmilieu omdat ze hun taak niet naar behoren vervullen. Maar daarvan ziet hij af. (BE)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees