Stad laat niet-geringde wilde vogels euthanaseren

Verwilderde duiven op Wapenplein afgeslacht

OOSTENDE -
Rond de kiosk op het Wapenplein in Oostende fladdert geen enkele duif meer. Uitgerekend daags voor het defilé voor het tienjarig koningsschap van koning Albert II hebben de Oostendse milieudienst en de technische dienst de verwilderde duiven massaal gevangen. ,,De geringde duiven werden aan de Belgische Duivenbond bezorgd, de niet-geringde naar een dierenarts gebracht met het oog op euthanasie'', stelt milieuambtenaar Jacky Dereu.

,,De verwilderde duiven vormen al langer een bron van ergernis voor veel Oostendenaars. Daarom werd een procedure uitgewerkt om hen te vangen, te verwijderen of af te maken'', zegt milieuambtenaar Jacky Dereu.

,,We woonden een sessie bij van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, die gebruik maakte van een soort slagnet, welke we achterbouwden. Daarmee wordt de hopeloze strijd tegen de verwilderde duiven gestreden. Inmiddels is daartoe de nodige vergunning binnen'', vertelt Jacky Dereu.


Te veel overlast
,,In sommige blokken tussen de Zeedijk en de Van Iseghemlaan broeden dergelijke duiven massaal in elk pand dat een kapot dakvenstertje of ongebruikt balkon heeft. Die zone wordt na het Wapenplein ons tweede aandachtspunt. Nu al zijn er honderden duiven gevangen en weggebracht'', gaat de milieuambtenaar verder.

,,Misschien zal die manier van werken sommige mensen tegen de borst stoten, maar de dieren veroorzaken te veel overlast. De volksgezondheid en hygiëne gaan toch voor in onze stad? Vogels die leven in panden waar ziektekiemen en schimmels welig tieren vormen sowieso ook een gevaar voor de wandelaars en kinderen die er in de buurt spelen. De uitbaters van terrassen op de markt klagen steen en been over de duiven die te pas en te onpas neerstrijken'', aldus de milieuambtenaar.


Meeuwen ander probleem
,,Een ander probleem in Oostende zijn de meeuwen, die massaal de panden langs de Visserskaai bevuilen. Meeuwen zijn -- in tegenstelling tot duiven -- echter beschermd, zodat we machteloos staan'', aldus nog milieuambtenaar Dereu. (YNG)

Corrigeer

MEER NIEUWS