Kamer Koophandel Mechelen over bedrijfsvervoerplannen minister Bossuyt

,,Druppel op een hete plaat''

MECHELEN -
Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, wil dat in 2004 het aantal bedrijfsvervoerplannen is vervijfvoudigd. Hij trekt daarvoor dit jaar 0,62 miljoen euro uit en volgend jaar zelfs 1,24 miljoen euro. Willy Ivens, directeur van de Kamer van Koophandel Mechelen, vindt het een goede stimulans maar vreest dat het een druppel op een hete plaat is.

,,Het is een mooie betrachting maar het opmaken van een bedrijfsvervoerplan is niet verplicht en gebeurt op vrijwillige basis'', stelt Ivens. ,,Wat nieuw is, is het stimuleren van de bedrijven door het verlenen van financiële steun. Vervoersplannen worden nu alleen opgemaakt door grote en middelgrote bedrijven. Ik ben betwijfel of er in het Mechelse tien bedrijven zijn die al een plan hebben'', zegt hij.

De Kamer van Koophandel moedigt trouwens al langer bedrijven aan en helpt hen bij het opmaken van een vervoersplan. ,,Wij willen meespelen'', verklaart Ivens. ,,De kamers van Halle-Vilvoorde, Mechelen, Leuven en Kempen hebben de handen in mekaar geslagen en bieden dit najaar de bedrijven een cursus aan over verkeersproblemen en het zoeken naar oplossingen. Daarin wordt heel wat aandacht besteed aan alternatieven voor het vrachtvervoer, in het bijzonder het gebruik van de waterwegen. We schakelden zelfs een transporteconoom in''.

Voor de directeur van de Kamer is de door de minister aangekondigde maatregel slechts een druppel op ene hete plaat. ,,We houden ons hart al vast wanneer volgend jaar de werken aan de Antwerpse ring beginnen. De invloed daarvan op de regio Mechelen zal zeer zwaar doorwegen. Zelfs wanneer de ring rond Antwerpen 55 procent van zijn capaciteit behoudt, moet de overige 45 procent ergens anders naartoe. Ik geef je op een blaadje dat alle gewestwegen in de grote regio, zeker tijdens de spitsuren, volledig zullen dichtslibben. Vergeet dus maar de vlotte levering van goederen via wegtransport. De zogenaamde 'just in time'-leveringen worden zeker een ramp''.

Over de werken aan de ring houdt de Kamer later dit jaar een reeks informatieavonden voor bedrijfsleiders. Een verwittigd man is er twee waard.

Corrigeer

MEER NIEUWS