Nieuw jaar, nieuw ziekenhuis

VILVOORDE -
Op 1 januari 2002 fuseren in Vilvoorde het Van Helmontziekenhuis (OCMW) en de Sint-Jozefkliniek tot het AZ Jan Portaels, genoemd naar een befaamd Vilvoords kunstschilder. Het nieuwe ziekenhuis omvat 441 bedden, circa 900 werknemers, 120 artsen en een jaaromzet van circa 2,5 miljard frank of 62 miljoen euro.

Hans Heyndels, de nieuwe voorzitter van de raad van beheer (ex-ondervoorzitter van Van Helmont) benadrukt dat het nieuwe AZ een onafhankelijk en pluralistisch ziekenhuis wil zijn dat voor iedereen openstaat, ongeacht ideologische en/of godsdienstige overtuiging, afkomst of financiële toestand. Piet Messiaen, de voormalige voorzitter van Sint-Jozef, wordt afgevaardigd beheerder en Sint-Jozefdirectrice Els Du Bois algemeen directeur.


Werkzekerheid
Alle werknemers met een contract van onbepaalde duur krijgen twee jaar werkzekerheid. Deze garantie vervalt bij ontslag om dringende reden en disfunctioneren. Al het personeel behoudt zijn loon. Het AZ betaalt ieder op niveau van de werknemers van ex-Sint-Jozef. Vilvoorde neemt het verschil in wedde voor het OCMW-personeel voor zijn rekening en heeft daarvoor op de begroting 2002 in 743.680,57 euro (30 miljoen frank) voorzien.


Noord/Zuid
De vroegere Sint-Jozefkliniek wordt voortaan Campus Noord genoemd, ex-Van Helmontziekenhuis Campus Zuid. De integratie van de diensten van beide ziekenhuizen zal geleidelijk worden doorgevoerd. Als eerste werden de twee pediatriediensten geïntegreerd op de vierde verdieping van Campus Noord.

Aan de fusie ging in Vilvoorde veel politiek gebakkelei vooraf. De stad wou zich al lang bevrijden van deze zware financiële last van het OCMW-ziekenhuis (in 1999 150 miljoen frank of 3,71 miljoen euro), maar het vorige VLD-CVP-bestuur kon geen overeenkomst bereiken met Sint-Jozef. De fusie was eind 2000 ook een struikelblok tijdens de coalitieonderhandelingen tussen VLD en CVP. Het nieuwe CVP-SP-Agalev-bestuur realiseerde de fusie wel.

De VLD is er niet over te spreken dat in het nieuwe AZ Sint-Jozef zes beheerders op tien krijgt en Van Helmont vier. Voor strategische besluiten is een tweederde meerderheid nodig.

  • AZ Jan Portaels: Gendarmeriestraat 65, 1800 Vilvoorde, tel. 02/254.64.00.
  • Corrigeer

    IN HET NIEUWS

    Verkiezingen in jouw gemeente:

    POPULAIRE VIDEO'S

    Het beste van Enkel voor abonnees