,,Misschien moeten we wel stoppen met promotie maken''

Feesten barsten uit hun voegen

GENT -
De Gentse Feesten 2003 waren met ongeveer 1.650.000 bezoekers de grootste uit de geschiedenis. Het stralende weer en de sterkere programmatie liggen mee aan de basis van het succes. Alleen rijst de vraag of de grens niet is bereikt. Frank Vanden Bulcke, woordvoerder van De Lijn, zegt alvast dat de vervoersmaatschappij tijdens de Feesten niet meer reizigers aankan.

Elk jaar weer hoor je dat de Feesten niet meer kunnen groeien. En toch gebeurt het. Vorig jaar werd wetenschappelijk vastgesteld dat er 1,5 miljoen bezoekers waren. Dit jaar zijn er geen controleerbare cijfers, maar het stadsbestuur spreekt van een stijging van 7 tot 10 procent.

Als de Feesten met dit tempo blijven groeien, zijn er in 2006 2,2 miljoen bezoekers. Kan de stad dit nog aan? Temidden alle euforie werpt ook Feestenschepen Daniël Termont die vraag op. ,,Hoe moeten we vermijden dat de stad wordt overrompeld? Critici zeiden dat de stad niet genoeg promotie maakt voor de Feesten. Wel, misschien moeten we stoppen met promotie voeren.''

  • Schepen van Leefmilieu Lieven Decaluwe zegt dat er wat geluidsoverlast betreft nauwelijks problemen zijn geweest. ,,Drie jaar geleden leek greep krijgen op de geluidsoverlast onbegonnen werk. Wel, het is gelukt.''
  • Ook inzake veiligheid zijn er nauwelijks klachten. Toch maakt de brandweer zich zorgen over de topdagen op het Sint-Baafsplein. De markt van de lege portemonnees op Graslei, Hooiaard en Predikherenelei is volgens de brandweer op die plek niet langer houdbaar.
  • Hoofdcommissaris Steven Desmet zegt dat door het vrijmaken van nog eens 1.000 m 2 openbare ruimte het publiek makkelijker is doorgestroomd.

  • Wildplassen, foutparkeren, de groeiende afvalberg, de doorstroming van het openbaar vervoer en de Vlasmarkt zijn de knelpunten . ,,De Vlasmarkt zullen we grondig evalueren'', zegt Termont.
  • Frank Vanden Bulcke van De Lijn wijst erop dat naast de extra bussen , ook de gewone bussen en trams enorm veel volk aanvoerden. ,,In een normale periode vervoeren wij in tien dagen 1,2 miljoen mensen naar de stad. Nu was dat 1,7 miljoen. Neem alleen maar tramlijn 1. Daarvan maakten dit keer 350.000 mensen gebruik. Normaal zijn dat er 170.000. Wij zitten aan ons plafond''
  • Corrigeer

    MEER NIEUWS