,,Decreet met weinig mededogen''

BRUSSEL, MENEN -
Jozef Defever van het Financieel Management van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel stelt dat het decreet dat de heffing op leegstand en verkrotting regelt er een is met weinig mededogen. ,,De voorwaarden om een vrijstelling te geven zijn strikt bepaald. En als Hedwig Catteuw niet aan die voorwaarden voldoet, dan kunnen we hem inderdaad geen vrijstelling voor die heffing toestaan.''

We vertellen hem dat in de brief die Catteuw van het Meense stadsbestuur ontving niet was vermeld dat de vrijstelling die hij in 1998 kreeg slechts voor twee jaar geldig was. Jozef Defever kijkt ook de inventaris van leegstaande woningen in 2002 in en vindt daar de woning Bruggestraat 604 niet in terug.

,,Ik zou de hele zaak grondig moeten uitspitten, maar als blijkt dat Hedwig Catteuw hier op het verkeerde been werd gezet, dan honoreren we dat door de belasting niet te heffen.''

Op het stadhuis in Menen is de betrokken ambtenaar met vakantie, zodat we daar niet wijzer worden.

Jozef Defever geeft ook nog mee dat Catteuw bij de plaatselijke ontvanger spreiding van betaling kan aanvragen.

,,Wij kunnen die heffing ook aanvechten bij de rechtbank van eerste aanleg. Maar daar zie ik vanaf. Als ik die zaak verlies, kost me dat alleen nog een hoop geld voor een advocaat'', zucht Hedwig Catteuw. (ODW)

Corrigeer

MEER NIEUWS