Plannen voor Assebroeks woonproject dienen bijgestuurd

Bescherming gooit roet in eten


Tussen de Blekerijstraat en de sportinfrastructuur van Bloso in Assebroek is een groot woonproject voorzien. Maar de oorspronkelijke plannen zullen moeten herzien worden door een beslissing van minister Van Grembergen.

De plannen voor het Woonproject Van Hollebeke moeten bijgestuurd worden. Recent zijn immers het voormalig tuinbouwbedrijf Van Hollebeke (met bijhorend tuinprieeltje) aan de Generaal Lemanlaan 155 en het voormalig buitenhuis met het nummer 151, evenals de omliggende gronden door Vlaams minister van Monumenten en Landschapen Paul Van Grembergen op de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten geplaatst. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek.

,,Voor de eerste fase, die betrekking heeft op 122 wooneenheden, stellen er zich geen problemen. Maar allicht zal dat wel het geval zijn voor de ontsluiting via het Gaston Roelandtsplein. Ook de seniorenflats, die voorzien waren in het parkdomein Van Hollebeke, zullen niet meer gerealiseerd kunnen worden'', meent schepen van Urbanisatie, Moniek Boydens.

Rond het project Van Hollebeke bleef het een hele tijd stil. Maar intussen werd, op vraag van het stadsbestuur, een studie gemaakt over de afwatering die in bedoeld gebied voor problemen zorgt. En onlangs diende de Waregemse projectontwikkelaar Zwarthoff een aanvraag in voor het bekomen van een stedenbouwkundig attest.

,,Op 20 juni heeft het college van burgemeester en schepenen die aanvraag met gunstig advies doorgestuurd naar de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen. Als die de aanvraag goedkeurt, kan Zwarthoff een bouwaanvraag indienen'', aldus nog schepen Boydens.

Corrigeer

MEER NIEUWS