Randpark omzoomt Zandvoorde

OOSTENDE -
Tegen 2006 wordt ten noorden van Zandvoorde (Oostende) een randpark aangelegd. De kostprijs ervan wordt geraamd op 620.000 euro. Het park -- met evenementenweide, jeugdpaviljoenen, veel groen en speelweides -- helt over in een moerasgebied dat de overgang maakt naar het natuurgebied De Zwaanhoek. Langs de Moerbijstraat krijgt het park ook aansluiting op het stadsrandbos.

Het schepencollege van Oostende besliste maandagavond met het project deel te nemen aan een wedstrijd van de Vlaamse Gemeenschap, die 150.000 euro toekent aan het beste project voor groen-, recreatie- en natuurgebieden.

,,De zone heeft alle troeven voor een prachtige groenzone, met oog voor de noden van de Zandvoordenaars. Die zone zal met een 1,4 hectare groot park in de nieuwe wijk verbonden worden en langs de Moerbijstraat aansluiten op het Stadsrandbos dat tot in Oostende leidt'', stelt de Oostendse burgemeester Jean Vandecasteele.

,,We denken met het prachtig uitgewerkte project kans te maken op die overheidssteun, temeer daar een prachtig moerasgebied de scheiding tussen het recreatief park en het natuurgebied van De Zwaanhoek moet maken. De aanleg van het randpark op de wijk Zandvoorde start volgend jaar al. De realisatie zal tot 2006 duren, vermits er nog enkele van de gronden dienen te worden verworven van particuliere eigenaars'', aldus nog burgemeester Vandecasteele.

Corrigeer

MEER NIEUWS