Verkeerscirculatie houdt de stadsbus tegen

TIENEN -
De verkeerscirculatie in het Tiense stadscentrum houdt de inleg tegen van een stadsbus, met bediening uit de deelgemeentes. Daarvan is ex-burgemeester Marcel Logist (SP.A) overtuigd. Hij zegt dat het stadsbestuur en De Lijn onder één hoedje spelen om de basismobiliteit voor busgebruikers niet in te vullen. Burgemeester Eddy Poffé (VLD) beweert wat anders.

De inleg van een belbus vanaf 1 augustus uit dorpen voor bediening van het Tiense handelscentrum voldoet volgens De Lijn en het stadsbestuur aan de normen van de basismobiliteit, gevraagd door het Vlaamse gewest. ,,Klopt niet'', zegt Logist. ,,Aan basismobiliteit is pas voldaan als alle sociaal zwakkeren met het openbare vervoer tot in het commerciële centrum geraken. In Tienen is dat niet het geval. Alleen bussen uit de zuidwestkant van Tienen, raken in het centrum. De andere rijden niet verder dan de vesten. Een belbus vangt die leemte niet op. Een stadsbusnet moet constante verbindingen verzekeren van de dorpen met het centrum. De middenstand is daar goed mee gediend. Maar het schepencollege zit in de knoei met de nieuwe verkeerscirculatie in de stad. Meer bussen in het centrum kan niet. De belbus verdoezelt alleen maar zwakheden.''


Onder één hoedje
Hij verklaart onomwonden dat De Lijn en het schepencollege onder één hoedje spelen uit vrees voor bewoners van de Broekstraat, die reclameerden omdat per dag zowat 400 bussen bij hen passeren. Zelfs Gecoro maakt daarover bedenkingen en pleit voor een ,,kleine stadsbus''. Maar de verkeerscirculatie weer veranderen, kan moeilijk. ,,Dus zit men vast'', concludeert Logist. ,,En daardoor grijpt Tienen naast een deel van de Vlaamse pot van 3,2 miljoen voor de uitwerking van een stadsnet in Tienen en Diest. Diest gaat met het leeuwendeel lopen en Tienen wordt de enige Vlaamse stad zonder stadsbus.''


Ontevreden busgebruikers
Volgens burgemeester Eddy Poffé raaskalt zijn voorganger maar wat. ,,De bediening van het centrum met lijnbussen is ingegeven op reële noden. De belbus voldoet aan de behoeften. Wat wil Logist eigenlijk? Nog meer lege bussen? Mij bereikte nog geen enkele klacht van ontevreden busgebruikers en ik meen dat De Lijn voldoende specialisten heeft om een efficiënt net uit te bouwen. Wie in het centrum moet, geraakt er met de huidige busvoorzieningen.''

Op de bemerkingen dat de verkeerscirculatie niet deugt, reageert Poffé scherp. ,,Het gaat om een plan, opgesteld toen Logist burgemeester was. De stadskas spendeerde aan de opmaak 175.000 euro. Logist stak het in zijn lade, bang om het uit te voeren. Ik had de moed het eruit te halen en uit te voeren. Dat hij nu niet komt zeveren.'' (BE)

Corrigeer

MEER NIEUWS