Nieuw Dak bouwt seniorie met flats

GENK -
De cvba Nieuw Dak, sociale huisvestingsmaatschappij uit Genk, beschikt momenteel over een potentieel van meer dan 3.400 verhuurde sociale woongelegenheden. Bovendien zijn er nog eens 15 woongelegenheden in opbouw, terwijl in oktober de aanbesteding plaatsvindt van een nieuwe seniorie met 100 flats in het centrum van Genk.

Dit laatste project is gezien zijn omvang en investeringsbedrag aan een Europese aanbestedingsprocedure onderworpen.


Instroom lage inkomens
De aantrek voor woningen van Nieuw Dak stijgt met de dag. In 2002 schreven zich niet minder dan 616 nieuwe kandidaten in. Dit is het hoogste aantal in het bestaan van de vennootschap. In totaal zijn nu al 1.686 kandidaat-huurders ingeschreven die nog niet bij de vennootschap woonachtig zijn.

Uit het jaarverslag van 2002 dat zopas gepresenteerd werd, blijkt dat ruim 75 procent van de nieuwe huurders geen inkomen uit arbeid heeft en leeft in de ruime zin van het woord van een vervangingsinkomen. Bijna 50 procent van hen heeft een inkomen dat lager ligt dan het bestaansminimum.

Dit bewijst volgens de raad van bestuur van Nieuw Dak dat de instroom van zeer lage inkomens zich sterk doorzet. Ook opvallend is dat bijna 50 procent van de nieuwe huurders alleenstaand is.

Wat de nationaliteit van de huurders van Nieuw Dak betreft, blijkt dat ruim 77 procent van de bewoners van sociale woongelegenheden van Belgische nationaliteit is, 8 procent is Italiaan, 6,8 procent Turks en 2,7 procent Marokkaans. Daarnaast valt het op dat Nieuw Dak momenteel huurders huisvest van 28 verschillende nationaliteiten.

Tenslotte verkocht Nieuw Dak vorig jaar 26 woningen. (MVZ)

Corrigeer

MEER NIEUWS