Bewoners Haagstraat willen inspraak bij heraanleg

VRASENE -
De bewoners van de Haagstraat in Vrasene vragen inspraak wanneer hun straat wordt heraangelegd. Met een grote opkomst tijdens een infobijeenkomst bewezen ze hun interesse voor de gemeentelijke plannen.

Enige tijd terug voerde het Beverse gemeentebestuur werken uit aan de Smis- en Kolkstraat in Vrasene. Binnenkort wordt dit wegenproject verder uitgebreid naar de Haagstraat en wordt ook een waterloop heraangelegd. ,,We weten dat er hier nogal wat kinderen wonen, waardoor we moeten zorgen voor een voetpad langs beide straatzijden, en rustig doorgaand verkeer. Dat kunnen we bekomen door asverschuivingen in te bouwen in de parkeerstroken. Een fietspad zien we voorlopig niet zitten, omdat het een vals gevoel van veiligheid zou creëren'', aldus schepen Marc Van De Vijver (CD&V).


Bezorgde Buren
Voor het comité Bezorgde Buren voldoet het heringerichte deel van de Haagstraat niet aan de wensen van de bewoners en zijn aanpassingen op veiligheidsvlak gewenst. Er wordt aangedrongen op samenwerking zoals in de Cauwenstraat. ,,We willen zeker het landelijke karakter behouden. Dat betekent een verkeersarme, rustige en landelijke straat, met traag verkeer door een smalle straat, doorstroming via uitwijkstroken en enkele korte parkeerstroken (maximum twee plaatsen). Bovendien zien we onteigeningen niet zitten. De veiligheid moet primeren met één voetpad, één fietspad, scheiding door hagen en de restruimte groen invullen. We vragen minimale hinder en een beperkte duur van de werken. Ten slotte vragen we ons af of het waterbeheer in functie is van de nieuwe sportinfrastructuur'', aldus het buurtcomité.

De oudercomités van beide scholen vragen een extra inspanning voor de veiligheid, omdat kinderen veilig naar school moeten kunnen. (GVG)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees