Iedereen kan naar sportclub

EVERE -
In Evere kunnen jongeren tot 18 jaar, ingeschreven in een sportclub van de gemeente, genieten van een sportbeurs van maximum 25 euro per jaar. De beurs wordt pas toegekend indien het inkomen van de ouders een bepaalde grens niet overschrijdt.

Schepen van Sport Jean-Luc Liens (SP.A) wil zo de kinderen van lagere inkomensgezinnen aan het sporten zetten.

De Everse sportclubs tellen kleine 600 kinderen en jongeren onder 18 jaar. Afhankelijk van de grootte van het inschrijvingsgeld in de club zelf, krijgen zij van Liens een korting op hun inschrijvingsgeld. De beurs bedraagt nooit meer dan 25 euro. Ligt het inschrijvingsgeld laag, dan is het bedrag van de beurs uiteraard veel kleiner.

Volgens de schepen is Evere de eerste gemeente in België die met zo'n sportbeurs uitpakt. ,,Het college heeft een bedrag van 12.500 euro vrijgemaakt. Binnen een jaar zullen we het project evalueren. Het is nog koffiedik kijken naar de interesse van ouders en kinderen. Blijkt die te mager, dan kunnen we de inkomensplafonds optrekken of het maximumbedrag van 25 euro verhogen. Ik heb nog een marge in mijn budget.''

De sportbeurs is niet voor iedereen weggelegd. Jean-Luc Liens opteert voor een aantal inkomenscategorieën, die hij baseerde op de inkomensniveau's voor het verkrijgen van een sociale woning. ,,Ik telde er telkens 1.000 euro op jaarbasis bij. Opdat de middellage inkomens niet uit de boot zouden vallen.''

Voor de promotie van de maatregel rekent de schepen op twee kanalen: de sportclubs en het OCMW. ,,De clubs krijgen een brief in de bus en we gaan affiches verspreiden om de maatregel kenbaar te maken. Daarnaast worden ook de minimumtrekkers van het OCMW per brief gewaarschuwd.''

Met het papierwerk die de maatregel met zich zal meebrengen, hoeven de sportclubs zich gelukkig niet bezig te houden. Liens heeft daar een goede reden voor. ,,Privacy. De sportclubs hebben niets te maken met het gemiddeld jaarinkomen van de ouders van hun leden. Dat is een privézaak'', besluit hij. (TPE)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees