DDS neemt huisvuilophaling en containerpark over

De vervuiler betaalt meer

HAMME -
Het gemeentebestuur heeft de intentie om de inzameling van afval -- huis-aan-huis en via het containerpark -- in handen te geven van de intercommunale Dender-Durme-Schelde (DDS). ,,Dat betekent een jaarlijkse besparing van twee miljoen frank (49.578 euro). Bovendien kunnen we ook ons patrimonium zoals vrachtwagens en containerpark aan DDS verkopen. Dat kan zo'n 35 miljoen frank (867.627 euro) opbrengen'', zegt burgemeester Paul Van de Casteele (CVP).

,,De intercommunale wil het Diftar-systeem invoeren, waarbij huishoudelijk afval getarifeerd wordt volgens het gewicht. Op die manier geldt het principe van de vervuiler betaalt . Om het sluikstorten tegen te gaan, kunnen we samen met Waasmunster beschikken over een provinciale ambtenaar, die gemachtigd is om boetes uit te schrijven'', stelt Van de Casteele.

Er volgt in elk geval een nieuw retributiereglement vanaf 1 januari 2002. DDS wil de prijs voor de huisvuilzakken vervijfvoudigen tot vijftig frank (1,24 euro) per stuk. Volgens schepen voor Leefmilieu Herman Vijt is die verhoging te fors. ,,Wij opteren eerder voor dertig of hoogstens veertig frank per vuilniszak. Na de prijsverhoging kunnen de oude zakken nog gebruikt worden, mits het aanbrengen van een betaalde sticker. Gelijkaardige klevers worden ook ingevoerd voor de GFT-containers. Een grote bak laten ledigen kost dan dertig frank, de kleine tien frank per beurt.'' De milieuraad adviseert tevens om de prijs van de blauwe PMD-zakken te verdubbelen tot tien frank. Dat strookt ook met de richtlijnen van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM.


Containerpark
Vanaf 1 januari kost een bezoek aan het containerpark in het Zwaarveld veertig frank (0,99 euro), aansluitend bij het voorstel van DDS. De milieuraad adviseerde inmiddels om de stortprijs voor bouwafval en autobanden op te trekken omwille van de meerkost voor de verwerking ervan. Het schepencollege moet daarover nog een beslissing nemen. Wel staat vast dat aan het nieuwe retributiereglement een grootscheepse informatiecampagne wordt verbonden. (JVdV)

Corrigeer

MEER NIEUWS