Erik Derycke: ,,Ik wilde nooit naar parlement''

SPA-politici nemen afscheid van boegbeeld

BEVEREN-LEIE -
,,Niets is wispelturiger dan politiek. Ik wou nooit naar het parlement maar wilde in 1984 gedeputeerde worden. Toeval en geluk beslisten er anders over.'' Dat zei gewezen minister van Buitenlandse Zaken Erik Derycke in zijn afscheidswoord tot de West-Vlaamse SPA-politici in ontmoetingscentrum 't Klokhuis. Louis Tobback, Renaat Landuyt, Myriam Van Lerberghe en Gilbert Bossuyt kwamen de pas aangestelde rechter aan het Arbitragehof mee uitwuiven.

Sinds 1 oktober is Erik Derycke rechter aan het Arbitragehof, een functie die onverenigbaar is met zijn politieke mandaten en activiteiten. Die moet de ex-minister van Buitenlandse Zaken opgeven. Donderdagavond nam de West-Vlaamse SPA in Beveren-Leie dan ook afscheid van een van de voormannen.

Provinciaal voorzitster Myriam Vanlerberghe leidde minister van Tewerkstelling Renaat Landuyt en voormalig gedeputeerde Fernand Peuteman in, die Erik Derycke huldigden. Ook aanwezig waren huidig gedeputeerde Patrick Vangheluwe, burgemeester van Menen Gilbert Bossuyt en tientallen andere lokale SPA-politici.

Eregastspreker was Louis Tobback, die aanstipte dat Derycke ,,na Paul-Henri Spaak als minister allicht het langst verantwoordelijk was voor Buitenlandse Zaken. Erik heeft goed werk geleverd. Denk maar aan zijn persoonlijke inzet voor de problematiek over persoonsmijnen. Hij heeft daarin duidelijk op Europa gewogen. En door vriend en tegenstreven werd hij geapprecieerd. Anders krijg je geen unanieme Senaat achter je wanneer die stemt over de benoeming van een rechter aan het Arbitragehof''.


Toeval
Ex-minister Derycke had het laatste (afscheids)woord. Hij uitte zijn bezorgheid over de vaak te korte parlementaire periode van de mandatarissen.

Derycke: ,,Zij krijgen de tijd niet om zich voldoende in te werken. Reflectie is zeer belangrijk. Ikzelf wou in feite niet naar het parlement. Ik had de functie van gedeputeerde op het oog. Maar in 1984 ging die naar collega Peuteman. Dan hebben toeval en geluk mijn politieke bestemming bepaald. Onder meer het onverwacht overlijden van de Harelbeekse burgemeester Mark Bourry. Die man was begin jaren tachtig toch een van de socialistische boegbeelden in Zuid-West-Vlaanderen. Maar goed, het lot besliste er anders over.''

Voor zijn partijcollega's die nu nog actief zijn in de Zuid-West-Vlaamse regio en eventueel ook beleidsdromen koesteren, gaf Derycke nog volgende bedenking mee: ,,Als socialist werken in deze regio is heel moeilijk. Het is hier De Clerck-country. De CV&D is hier bij lange niet afgeschreven. Het is een titanenwerk om die partij er in de lokale besturen uit te krijgen. Daarom: probeer ze niet te elimineren. Want je kan ze nog nodig hebben.'' (DJW)

Corrigeer

MEER NIEUWS