Aandacht voor zwakke weggebruiker

BRUSSELS GEWEST -
Overal in Brussel moet op tien minuten wandelen een groene ruimte liggen. Dat staat in het Gewestelijke Ontwikkelingsplan dat minister-voorzitter de Donnea vrijdag voorstelde tijdens zijn beleidsverklaring in het

Brussels Parlement.

,,Bepaalde zones moeten met aandrang autovrij gemaakt worden..., fietsen in Brussel is levensgevaarlijk...'' Velen klagen over het gebrek aan groen en rust voor de niet-gemotoriseerde Brusselaars. Ook andere milieukwesties zijn voor verbetering vatbaar, klinkt het bij de bevolking.

Gewestvoorzitter de Donnea komt met concrete oplossingen. Een eerste is een uitgebreid groen dat om de tien minuten wandelen een groene ruimte voorziet. Een blauw netwerk streeft naar een flinke zuivering van vervuild water. Op het vlak van luchtvervuiling houdt men de Kyoto-maatregel in het achterhoofd. Het volume wegverkeer moet tegen 2010 met liefst 20 procent gereduceerd zijn. Zone 30 staat op til in de meeste woonwijken.

Op andere plaatsen wil het Gewest de snelheid sterk reduceren. Daarnaast streeft het Gewest naar een systematische promotie van alternatieve vervoerswijzen. (TPE)

Corrigeer

MEER NIEUWS