AJA WIL HORIZON JONGEREN VERRUIMEN

ASSE -
In Asse hielden een twintigtal jongeren zopas AJA -- Actieve Jongeren Asse -- boven de doopvont. Initiatiefnemers zijn de nieuwlichters van de plaatselijke jong-CD&V, opvolger van de jong-CVP. ,,Maar AJA is er niet om aan politiek te doen. AJA wil een beweging zijn die op tal van vlakken samenwerkingsverbanden opzet met de Assese jongeren.''

,,Een open project, een forum, een ontmoetingsplaats voor democratische en talentvolle jongeren van 15 tot 35 jaar. In de stuurgroepen verzamelen mensen zich rond gemeenschappelijke interesse- of actiepunten.'' Klinkende terminologie die je niet onmiddellijk situeert in de keinijge taal van de jeugd van vandaag.

,,Het is niet omdat jongeren zich vandaag minder engageren in partijen, dat ze niet willen werken rond thema's uit hun interessesfeer of directe omgeving'', vindt Joris Verdickt. ,,Daarom gaan we met Actieve Jongeren Asse op een ongebonden manier op zoek naar de maatschappelijke vragen die leven bij die jongeren. Door rond deze thema's concrete acties te ondernemen, willen we een positieve inbreng hebben in het beleid en het sociaal-culturele leven in onze gemeente.''

Een van die 'acties' is het organiseren van infoavonden, zoals er op woensdag 17 oktober om 20 uur in Den Bloeyende Wijngaerdt in Asse al een eerste op stapel staat over de invoering van de euro. ,,Dat is wel geen lokaal thema, maar de nieuwe munt raakt eenieder van ons. Nu de euro echt dichtbij is merk je elke dag dat er steeds meer vragen naar boven komen. Verschillende gastsprekers van de Europese Unie zullen daar tijdens die avond op antwoorden'', aldus Verdickt, die de eerste AJA-stuurgroep zelf voorzit. Een tweede groep rond Jan De Meyer bereidt al een infoavond voor over de gevolgen van de politiehervorming.

AJA staat niet volledig los van jong-CD&V, maar de rol van de partij moet beperkt blijven, stellen ze meteen. ,,Als beweging willen we activiteiten ontplooien op alle domeinen: sociaal, cultureel, sportief. We nemen met een eigen team deel aan de zaalvoetbalcompetitie van jeugdhuis Bronneken. Van de zowat twintig jongeren die al concreet in AJA-verband aan deelprojecten werken is zowat de helft geen lid van jong-CD&V. Dat zal en mag ook nooit een voorwaarde zijn. Het gevoel van verbondenheid moet zich per thema ontwikkelen. Al is het natuurlijk best mogelijk dat uit die projecten later politieke talenten opstaan.''  • Website: www.aja.be.
  • Corrigeer

    MEER NIEUWS