Oversteek Groenstraat wordt veiliger

AALST -
De oversteekplaats aan de Leopoldlaan ter hoogte van de Groenstraat wordt veiliger gemaakt. Het autoverkeer zal er van twee op één rijvak geloodst worden en de voetpaden zullen ter hoogte van de oversteekplaats verbreed worden. De parkeerstrook zal er als eilandje tussen het fietspad en het rijvak worden aangelegd. De middenberm wordt door de heraanleg breder.

Momenteel moeten voetgangers die oversteken twee fietspaden, twee parkeerstroken en een weg met telkens twee rijvakken kruisen. Op de parkeerstrook moeten ze hun hals uitstrekken om het aankomende verkeer te zien. ,,De vraag tot heraanleg werd overgemaakt aan het Vlaams gewest en is principieel goedgekeurd'', zegt verkeersdeskundige van de stad Dirk Auwelaert. ,,Het zal bij wijze van proef uitgevoerd worden. Er zijn wel bedenkingen geopperd. Er wordt gevreesd dat door het invoegsysteem het kruispunt Moorselbaan-Leopoldlaan tijdelijk zou geblokkeerd geraken. Het versmallen van de ring gebeurt nu al op drie plaatsen: aan de afslag naar het zwembad en containerpark en aan de beide kerken. Nergens zorgt dit voor verkeershinder. De oversteek van de Groenstraat ligt trouwens op voldoende afstand van het kruispunt. Vanuit de provincie opteert men dat er nog geen ongevallen gebeurden op het aangehaalde kruispunt. Het is juist om dat te voorkomen dat we de gevaarlijke oversteek veiliger willen maken.'' (JLA)

Corrigeer

MEER NIEUWS