Werknemers Zele , Baasrode en Buggenhout hopen op overnemer

Seghers-bedrijven zijn failliet

ZELE -
Seghers Genetics in Baasrode en Buggenhout en Seghers Better Technology (SBT) for Services & Machinery, het vroegere Dynamec, in Zele, zijn failliet. Dat besliste de rechtbank van Dendermonde gisteren. Beide bedrijven van de groep Seghers werden eerst in faillissement gedagvaard omdat ze hun schulden, voornamelijk aan banken, niet konden betalen. Ze vroegen uitstel omdat een groep uit Singapore zwaar wou investeren en vroegen ook een gerechtelijk akkoord aan om zich te beschermen tegen schuldeisers. De rechtbank geloofde blijkbaar niet meer in een redding en sprak het faillissement uit. In Mechelen werd SBT in Willebroek failliet verklaard.

Na het horen van het fatale bericht verzamelde een troepje werknemers van het Zeelse SBT voor de poort van het bedrijf. ,,Nu is het definitief'', zegt Gustaaf van Acoleyen. ,,We weten niet wat er ons staat te gebeuren.''

,,Alle hoop is vervlogen'', zegt ook André Ronsse. ,,We zien wel wat er gebeurt. Bij de werknemers heerst nog altijd ongeloof. We wachten af. Zelfs als er een overnemer wordt gevonden, zullen er nog veel onduidelijkheden blijven bestaan.''

Curator Jef Dauwe lichtte de werknemers kort na de middag in over de beslissing van de rechtbank. ,,Dit is een slag voor de hele regio'', vertelde de curator. ,,Dit bedrijf was een economisch paradepaardje. De werknemers van dit bedrijf zijn in dikwijls vaak moeilijke omstandigheden blijven vechten tegen de economische kanker. Nu is er het faillissement. Het is de taak van de curatoren om de schade te beperken en de actieve bestanddelen van dit bedrijf te bewaren. Het kan niet anders dan dat de know-how en de technologie die hier werden ontwikkeld, aantrekkelijk zijn voor een overnemer. Er zouden zich naar ik heb vernomen al verschillende kandidaten hebben gemeld. We gaan hier geen kasten verkopen, het geheel is in dit bedrijf merkelijk groter dan de som van de delen. Als er zich een overnemer aandient gaan we de gesprekken niet rekken, het moet snel gaan. Omdat we dit bedrijf weer recht willen trekken op deze plaats en met deze mensen, zullen we een verzoekschrift indienen om de activiteiten voort te zetten, de continuïteit en de coherentie binnen de ploeg te bewaren.''


Vrijen maar niet trouwen
Het personeel en directeur Pieter-Antoon Seghers van Seghers Genetics en Seghers Gentec uit de Kapelbaan in Buggenhout, zegden op een personeelsvergadering hun volledige steun toe aan de curatoren Jef Dauwe en Marga Pieters. Net als de curatoren menen zij dat hun bedrijf levensvatbaar is. Jef Dauwe hoopt voor de Buggenhoutse afdelingen van de Seghersgroep binnen de drie weken een overnemer te hebben. Hij onderstreepte dat Seghers Better Genetics en Seghers Gentec niet onderuit gingen door het beleid van de directie, maar door de internationale malaise.

Het personeel, dat geen vakbonsafvaardiging heeft, vroeg zich af of de spitstechnologie van beide bedrijven, gespecialiseerd in de verbetering van varkensrassen, niet te grabbel wordt gegooid. ,,Kan het niet zijn dat kandidaat-overnemers hier de boeken komen inkijken, maar ook komen spioneren? Dan kunnen ze beslissen niet over te nemen, maar wel onze technologie stelen'', luidde het. Volgens curator Dauwe is zoiets uitgesloten. ,,Wij als curatoren waarborgen het potentieel en de exclusiviteit van het bedrijf. Overnemers komen hier niet vrijen, om uiteindelijk te beslissen niet te trouwen.''

Corrigeer

MEER NIEUWS