Compromis in de maak met eigenaar Compagnie du Zoute

Zwinbosjes in Knokke straks in Vlaamse handen


De Vlaamse Gemeenschap heeft de procedure ingezet om de Zwinbosjes, een waardevol stuk natuur ten westen van het natuurreservaat Het Zwin, aan te kopen. De huidige eigenaar is de Compagnie du Zoute, de vastgoedmaatschappij van de Knokse burgemeester Leopold Lippens. Er is een schattingsverslag opgemaakt dat de waarde van de Zwinbosjes zou ramen op zo'n 5 miljoen euro.

Tweeëneenhalf jaar geleden keurde de Knokse gemeenteraad het BPA Finis Terrae goed dat eindelijk een oplossing moest bieden voor de verloederde site van de swimming pool en het restaurant aan de rand van de Zwinbosjes. De Compagnie had ooit plannen voor een congrescentrum op die plek maar die werden door de Vlaamse overheid gekelderd.

Nu stelde de Compagnie voor zowel het oude zwembad als het restaurant af te breken en er een appartementsgebouw op te trekken. De zone ligt buiten het duinendecreet, dus mag er gebouwd worden.

Het BPA bleef maanden liggen op het bureau van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD). Gevreesd werd dat het BPA een negatieve invloed zouden hebben op de aanpalende Zwinbosjes en het nabijgelegen natuurreservaat Het Zwin.

Midden mei vorig jaar keurde het Vlaamse parlement op aansturen van West-Vlaamse volksvertegenwoordigers uit alle regeringspartijen een motie goed die aandrong op een snelle aankoop van de Zwinbosjes door het Vlaamse Gewest. Van Mechelen ondertekende het BPA totnogtoe niet omdat er in de Vlaamse regering geen meerderheid voor te vinden is.


Compromis
Op aandringen van het parlement heeft de Vlaamse overheid nu de procedure ingezet om de Zwinbosjes te kopen van de Compagnie du Zoute. De aankoop zou passen in een nakend compromis tussen beide partijen. Daarbij zou de Compagnie zijn bouwplannen sterk moeten afzwakken in ruil voor de aankoop.

,,Er moet nog een aankoopprijs worden bepaald'', bevestigt Ann Bats, woordvoerster van de bevoegde Vlaamse minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev). Het schattingsverslag zou spreken over 5 miljoen euro.


Toegankelijkheid
Het schepencollege van Knokke-Heist dringt er nu in een brief aan de Vlaamse ministers Dewael, Dua en Van Mechelen op aan dat het gebied na aankoop toegankelijk zou blijven voor wandelaars, fietsers en ruiters. ,,We vrezen dat in de Zwinbosjes dezelfde richtlijnen zullen worden toegepast als in de Baai van Heist'', zegt het schepencollege, ,,dat zou betekenen omheinen, minimale wandelpaden voorzien en ontoegankelijk maken in bepaalde periodes van het jaar.''

,,Daarnaast staan we er ook op dat de strand- en duinenzone tussen de Swimming Pool en het Zwin verder toegankelijk blijven voor wandelaars en baders in de zomer, en dat niet alleen op de dijk.'' Het kabinet Dua noemde de Knokse vrees gisteren onterecht. De Zwinbosjes zouden even toegankelijk blijven als nu.

Corrigeer

MEER NIEUWS