Busstaking blokkeert Ieperse scholieren


Vrijdag na schooltijd hebben nogal wat scholieren van de Ieperse middelbare scholen vreemd opgekeken, toen bleek dat hun bus niet opdaagde. ,,Busje komt zo'', zong er eentje vrolijk, maar busje kwam niet. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van CCOD en ACOD hield de hele dag de inrijpoort van de stelplaats Ieper geblokkeerd, zodat geen enkele bus kon uitrijden. De bussen van de privé-exploitanten reden wel normaal. In de late namiddag werd een akkoord bereikt met de directie. Vandaag rijden de bussen weer normaal.

De staking begon gisterochtend. In de loop van de voormiddag werd er al onderhandeld met de directie van De Lijn. Maar dit gesprek leverde geen resultaat op, zodat ook de middagploeg niet uitreed. Het geschil draaide enerzijds rond problemen met de belbus en anderzijds rond de controles van het personeel volgens het zogeheten ,,tuchtreglement''.

Peter Wieme, secretraris van de sector vervoer van CCOD Oost- en West-Vlaanderen is ontevreden over de houding van de directie van De Lijn de voorbije weken: ,,De problemen rond de praktische organisatie van de belbus in Ieper hebben we al een hele tijd geleden gemeld aan de directie. Om de rijtijden te halen, moeten de chauffeurs constant snelheidsovertredingen begaan. Er was een driemaandelijkse evaluatie beloofd, maar die blijft uit. Onze vraag om hierover te onderhandelen wordt niet beantwoord.''

De sfeer was grimmig gistermiddag aan de stelplaats van De Lijn langs de Haiglaan, waar de rode en groene vlaggen strijdvaardig naast elkaar wapperden.


Tuchtprocedure
Bij De Lijn bestaat een tuchtreglement waar de vakbonden niet tegen gekant zijn. Wel vragen ze een menselijke toepassing ervan. ,,Het gaat niet op dat er gecontroleerd wordt op allerlei pietluttigheden. Of dat er anoniem urenlang meegereisd wordt met eenzelfde chauffeur om hem op de vingers te kijken. We hebben sterk de indruk dat die tuchtprocedure misbruikt wordt om een oplossing te bieden voor exploitatie-problemen. Controle mag, maar het moet op een menswaardige manier gebeuren,'' vindt Peter Wieme.


Akkoord
In de loop van de namiddag werden de onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden verdergezet en werd een akkoord bereikt. Woordvoerder Yvan Bellaert van De Lijn: ,,We zijn tot een vergelijk gekomen. Zaterdag wordt er weer normaal gereden. Met de vakbonden hebben we afgesproken dat er over het akkoord inhoudelijk nog niets gelost wordt.''

Wel konden we ondertussen vernemen dat de directie van De Lijn de klachten tegenover een aantal chauffeurs liquideert. Verder wordt tegemoet gekomen aan de vragen van de vakbonden: er komen in de nabije toekomst technische aanpassingen aan het belbus-systeem, waardoor de chauffeurs meer werkcomfort krijgen.

Corrigeer

MEER NIEUWS