Verdeelde reacties op verbod Antwerpse wegblokkades

Vakbond kijft, bedrijfsleven juicht

ANTWERPEN -
,,Een nieuwe methode om het stakingsrecht in te dijken.'' De socialistische vakbond ABVV reageert ontstemd op de omzendbrief van procureur Bart Van Lijsebeth, waarin hij wegblokkades bij stakingen verbiedt. De politie moet erover waken dat de haven, de Ring en de Kennedytunnel ten allen tijde vrijblijven voor het wegverkeer. De havenbedrijven juichen de richtlijn toe.

De omzendbrief die de Antwerpse procureur naar de politiediensten stuurde, is een absolute primeur in ons land. Hij verbiedt wegblokkades, verplicht de politie om de daders te identificeren en kan de actievoerders schadeclaims opleggen.

,,Deze brief is de zoveelste inmenging van de rechterlijke macht bij sociale conflicten'', vindt het ABVV. ,,Net nu het herenakkoord bestaat waarin werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken maakten over stakingen en stakingsaanzeggingen, komt het gerecht met zo'n verbod op de proppen.''


Recht op arbeid
De aanleiding voor de omzendbrief is de staking van 7 juni in de Antwerpse haven. De 5.000 dokwerkers blokkeerden alle toegangswegen naar de haven. De havengemeenschap Agha raamde de economische schade van de stakingsactie toen op minstens tien miljoen euro.

,,We juichen de omzendbrief dan ook toe'', zegt voorzitter Robert Restiau. ,,Bedrijven die absoluut niets met het conflict tussen de havenarbeiders en Europa te maken hebben, waren de hele dag van de buitenwereld afgesloten. Dat is onaanvaardbaar. De staking verliep ook vrij agressief, heel wat personen werden geïntimideerd. De maatregel die de procureur nu neemt is absoluut nodig.''

Ook Opel staat achter de richtlijn. De autoconstructeur was het grootste slachtoffer van de havenstaking. De 2.500 arbeiders van de middagploeg bleven noodgedwongen thuis, het bedrijf leed een productieverlies van bijna 1.500 wagens. ,,De omzendbrief moest er komen om het recht op arbeid te vrijwaren'', verduidelijkt woordvoerder Dirk Snauwaert. ,,Dat is ons al een paar keer ontnomen. Bovendien brengen de wegblokkades ook de veiligheid in de haven in het gedrang. Stel je maar even voor dat er iets gebeurt, en dat een bedrijf moet overgaan tot een evacuatie. De blokkades maken dat onmogelijk.''

,,Dat bedrijven economische schade lijden bij stakingen en/of wegblokkades is onvermijdelijk'', reageert het ABVV. ,,Stakingen zijn altijd een laatste strijdmiddel. Als de werkgevers daarbij geen verlies lijden, is dat drukkingsmiddel nutteloos. En wegblokkades verhogen de onveiligheid niet. Kijk maar naar de statistieken van de verkeersonveiligheid op gewone dagen.''

Corrigeer

MEER NIEUWS