Leerlingen VTI houden speelplaats rein

DEINZE -
Onder het motto ,,Afval in 't VTI, da kan nie!'' hielden de leerlingen van het VTI in Deinze op de speelplaats van de school een korte ludieke actie. Midden op de speelplaats werd een bergje afval opgehaald door een vuilniswagen. De bedoeling was om de leerlingen te sensibiliseren om bewuster om te gaan met afval. De werkgroep milieu werkte een stappenplan uit om het VTI tot een milieuvriendelijke school om te vormen.

Peter Hoste, pedagogisch coördinator: ,,De aanleiding voor het initiatief is dubbel. Enerzijds zijn we als school verplicht een inspanning te leveren rond milieueducatie. Anderzijds blijkt uit een bij ouders, leerlingen en personeelsleden, dat jongeren bewust en duurzaam willen omgaan met het milieu. We willen hen daarbij helpen.''

,,Tijdens de maand oktober hielden we al een klassengesprek rond de vraag hoe we de afvalproblematiek in onze school konden aanpakken'', zegt Peter Hoste nog. ,,Een werkgroep milieu werd in het leven geroepen en een eerste actiepunt was het beperken van het papier dat gebruikt wordt om te kopiëren of te printen. Verder kan iedereen een kleine kladoefening maken in een kladschrift dan op losse bladen. We zullen het kladschrift opnemen in de lijst van schoolbenodigdheden en het promoten.''

,,We proberen ook het afval op de speelplaats te beperken. We willen die snoepgewoontes gedeeltelijk vervangen door het eten van een stuk fruit. Elke vrijdag zullen we tijdens de pauze een appelverkoop organiseren. De winst van de verkoop kunnen de leerlingen investeren in een creatieve milieuwedstrijd. Tevens willen we de brooddoos weer in het daglicht stellen. Leerlingen moeten zich bewust zijn dat het beter is om het afval te sorteren.''

  • Info: VTI Deinze telefoon 09-381.60.93.
  • Corrigeer

    IN HET NIEUWS

    Verkiezingen in jouw gemeente:

    POPULAIRE VIDEO'S

    Het beste van Enkel voor abonnees