Arbeidershuisjes maken plaats voor residentiële wijk

Laatste Lebbeekse cité onder de sloophamer

LEBBEKE -
Met de sloop in de Beek- en Halfveldstraat van wat de volksmond Naeyers Root noemt, verdwijnt de langst bewaarde cité van het Lebbeekse grondgebied. De dubbele rij arbeiderswoningen, in de tweede helft van de negentiende eeuw door de familie De Naeyer opgetrokken, zal plaatsmaken voor een residentiële nieuwbouwwijk. De gemeente zal er een ferm stuk door verfraaien.

Omstreeks 1875 bouwt de familie De Naeyer, in de buurt van de spoorweg Brussel-Dendermonde, ten behoeve van hun arbeiders enkele tientallen woningen. De familie is dan eigenaar van de lompenverwerkende fabriek vlakbij, verschaft heel wat werk aan de buurt en draagt haar steentje bij om de gemeente haar bijnaam 't voddenkot te geven.

,,Oorspronkelijk'', herinnert zich buurtbewoonster Alice Van Blyenberg (90), ,,bestond er nog een tweede, gelijkaardige rij woningen, gesitueerd in het verlengde van de huidige Beekveldstraat. Ook daar woonden gezinnen die in de fabriek De Naeyer aan de kost kwamen. Later vonden ook anderen er onderdak. Omdat de huizen opgetrokken waren in de vallei van de Brabantse Beek kregen ze de naam Benedenste root mee. Regelmatige wateroverlast zorgde ervoor dat de rij in de loop van de jaren zestig van vorige eeuw gesloopt werd. Van comfort zoals we dat vandaag kennen, was in geen van de woningen sprake: de gehorigheid was groot en de bewoners konden voor hun watervoorziening slechts bij één waterpomp terecht.''


Akkoord met Bostoen
De rij die nu gesloopt wordt, de Bovenste root , belandde na de teloorgang van de fabrieken De Naeyer - dat gebeurde in het begin van de jaren zeventig van vorige eeuw - in handen van twee eigenaars. Pas enkele tijd geleden verstreek het huurcontract van de laatste twee bewoners.

Karel Tirez, schepen van Ruimtelijke Ordening: ,,De eigenaars bereikten een overeenkomst met projectontwikkelaar Bostoen. Ook een Dendermondse sociale bouwmaatschappij toonde interesse, maar kon van haar voorkooprecht geen gebruik maken, omdat de eigenaars zelf de sloop van de gebouwen in handen namen. Bedoeling is, op de vrijgekomen ruimte en op een aangrenzend perceel landbouwgrond in de Fochelstraat, een residentiële woonwijk op te richten: een vijftigtal woningen van het open, halfopen en gesloten type. Woningen waaraan er in Lebbeke nood bestaat. Het schepencollege verwacht eerstdaags van de projectontwikkelaar een voorstel van wegtracé. Het schepencollege is er voorstander van de verkaveling ook langs de Beekveldstraat te ontsluiten.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees