Dilbeek wil De Neve verkopen

DILBEEK -
De Dilbeekse belastingen blijven status quo dit jaar. Voor grote nieuwe plannen laat de begroting 2004 geen ruimte. Dilbeek beperkt zich tot het uitvoeren van plannen die tijdens vorige jaren gemaakt werden. Om toch enkele extraatjes te realiseren moeten de verkoop van brouwerij De Neve en Elia soelaas brengen.

Dilbeek moet net als vele Vlaamse gemeenten in 2004 zijn uitgaven goed in het oog houden. Alle diensten hebben de buikriem moeten aanspannen en de gemeente zoekt bijkomende inkomsten. ,,Een mogelijkheid daarvoor is de verhoging van de personenbelasting, maar dat was in het college niet voor iedereen bespreekbaar'', zegt schepen van financiën Georges De Vliegher. De personenbelasting blijft in 2004 dus op 5,5 procent en de opcentiemen op 920.

Nieuwe grote projecten staan dit jaar niet op stapel. Wel worden dossiers die al begonnen zijn verder afgewerkt: de restauratie van de Laiterie waar de gemeentelijke diensten een onderkomen moeten krijgen, de uitbreiding van basisschool de Kriebel, de restauratie van La Motte, de aanpassing in jeugdcentrum Castelhof en de restauraties van het kasteel van Groot- Bijgaarden en Sint-Ambrosius. In totaal gaat het over 2,2 miljoen euro.

Het gemeentebestuur hoopt in de loop van het jaar toch aan nieuwe projecten te beginnen door bijkomende inkomsten die op dit ogenblik nog niet zeker zijn. De verkoop van Brouwerij De Neve in Schepdaal is er daar één van, samen met de verkoop van bouwgronden die de gemeente bezit.


Hangar
,,We willen het voorste gedeelte verkopen en het achterste deel, waar de dienst openbare werken gehuisvest is, behouden'', legt De Vliegher uit. ,,Als er een koper is die toch het hele gebouw wil en daar een goede prijs voor wil geven, kunnen we natuurlijk een grond kopen en daar een hangar op plaatsen voor openbare werken. Die mogelijkheid laten we open''.

De Neve zou bij voorbeeld kunnen verbouwd worden tot loften, kantoren of een combinatie van beide. De verkoop moet zo vlug mogelijk gebeuren en de opbrengst kan dienen voor de verbetering van de wegen, de uitbreiding van het politiekantoor en de bouw van de muziekacademie.

Dilbeek rekent ook op de Eliagelden. Dat is een compensatie die de federale overheid aan de gemeente geeft voor het verlies van de inkomsten van dividenden van de elektriciteit. Dilbeek heeft daardoor 777.100 euro minder inkomsten dan vorig jaar, maar zou 518.066 euro kunnen recupereren. De gemeente kreeg hierover een omzendbrief in december, maar hield met dit geld geen rekening in de begroting omdat er geen officiële bevestiging is.

Ook voor deze som zijn er al ideeën: grond voor de muziekacademie, de tweede fase van de Kriebel, een kantine voor de voetbal van Dilbeek, fiets- en voetpaden, het schoonmaken van de Renbaanvijvers en het politiegebouw. De uitbreiding van dit laatste hangt dus af van inkomsten die nog niet zeker zijn. De gemeente hoopt toch dit jaar de paperassen achter de rug te hebben om in 2005 met de werken te starten.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees