Tijdens werkbezoek bij streekplatform

Minister Landuyt lanceert Leie-actieplan

KORTRIJK -
Analoog met het Kust-Actieplan wil Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, nu werk gaan maken van een Leie-Actieplan. De komenden maanden gaat hij langs bij een vijftal Leiegemeenten in het zuiden van de provincie om na te gaan hoe zo'n plan er concreet kan uitzien.

Een onderdeel van dat plan wordt een streekbezoekerscentrum, dat ingericht wordt in het museumcomplex van de Groeningeabdij, samen met het museum van de Vlaamse Ontvoogding. Landuyt lichtte die intenties toe tijdens een werkbezoek dat hij gisteren bracht aan streekplatform Rebak.

Als Bruggeling wil minister Landuyt beslist niet in de herinnering voortleven als de politicus die alles overhad voor het noorden van de provincie maar het zuiden wat in de steek liet. Hij zal daar op tijd en stond op gewezen worden door de leden van het streekplatform in Kortrijk.

Aan goede intenties ontbreekt het dat platform beslist niet maar tot op vandaag zijn bij gebrek aan middelen de concrete realisaties op de vingers van één hand te tellen. Wil het van de reputatie af een dure nodeloze praatbarak te zijn, dan zal Rebak snel werk moeten gaan maken van enkele projecten die nog altijd in de studiefase zitten en nog niet door de Vlaamse regering als haalbaar werden bestempeld.


Fietsnetwerk
Voorzitter Luc Deseyn vroeg gisteren alvast de steun van minister Landuyt voor vier projectvoorstellen die binnen diens domein liggen: de oprichting van streekbezoekerscentrum Leiestreek in Kortrijk, een ICT-traject voor de streek of een maximale benutting van de infotechnologieën, het dichten van de digitale kloof en de realisatie van een fietsnetwerk tussen Leie en Schelde.

Voor dat laatste project gaat het om de realisatie van recreatieve fietsverbindingen tussen Leie en Schelde. Landuyt wil snel werk maken van zo'n fietsroutenetwerk. Ook gaf hij (nog eens) zijn fiat voor de realisatie van een Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Zuid-West-Vlaanderen, dat in de lokalen van VTI-Kortrijk komt. Ook zijn collega van Onderwijs Vanderpoorten zegde eerder haar steun toe. Het centrum moet de technische opleidingen in de regio optimaliseren.

Het streekplatform is ten slotte ook van plan in Kortrijk enkele overlegorganen en initiatieven samen te huisvesten om zo het streekbeleid beter te coördineren. De locatie voor dat Huis van de streek wordt de Orangerie Broel, waar de provincie nu al enkele diensten heeft samengebracht. (BVC)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees