Oudenaardse Zangvereniging viert verjaardag met groots jubileumconcert

,,Ook veertigjarige moet aan toekomst denken''

OUDENAARDE -
De Oudenaardse Zangvereniging is jarig. Veertig jaar al is het mannenkoor een begrip in Oudenaarde en zelfs ver daarbuiten. En het gaat goed met de jarige. ,,Ons ledenaantal blijft de jongste jaren stabiel. Maar dat neemt niet weg dat we steeds op zoek zijn naar jonge mensen. Ook een veertigjarige moet aan de toekomst denken.'' Die toekomst start zaterdag met een jubileumconcert in de sporthal van het Sint-Bernarduscollege. Tweede dirigent Jean-Pierre Van De Putte (53) leidt ons doorheen de geschiedenis.

De Oudenaardse Zangvereniging werd gesticht in september 1961. ,,Een twintigtal mannen die deel uitmaakten van de -- gemengde -- Sint-Gregoriusgilde, het kerkkoor van Sint-Walburga, besloten een autonoom mannenkoor op te richten. Een mannenkoor dat niet meer uitsluitend kerkmuziek zou brengen. De Oudenaardse Zangvereniging was geboren. Jan, Juul en Paul Van Ommeslaeghe waren er toen al bij en zingen nu nog steeds mee.''

De mannen, aanvankelijk gepatroneerd door het Davidsfonds, begonnen te repeteren in de Parma. In 1962 stonden ze voor het eerst op het podium in de Katholieke Kring. ,,Wij zijn een hoofdzakelijk profaan koor. We zingen wel in huwelijksmissen of op uitvaartplechtigheden, maar we luisteren bijvoorbeeld ook academische zittingen op. In het begin van de zomer stonden we nog op Remuze , een groot muziekfestival in Zele met onder andere Arid-zanger Jasper Steverlinck.''


Repeteren
Gemiddeld heeft de Oudenaardse Zangvereniging zo'n tien optredens per jaar. Het repetitielokaal verhuisde van het zaaltje bij de Parma naar de muziekschool. Sinds 1998 blaast het mannenkoor elke maandagavond verzamelen in de zaal van het gemeenteschooltje in Bevere.

,,Onze Zangvereniging telt nu 37 leden. De jongste jaren blijft dat aantal vrij stabiel. Maar begin jaren tachtig hadden we het kwaad. Onze allereerste dirigent, Antoon Verwee, moest er om gezondheidsredenen mee stoppen. Hij werd even opgevolgd door Dirk Dossche en door mij, maar pas in 1984 kregen we met Carlos Balcaen, de vroegere directeur van de muziekschool, opnieuw een dirigent die het langer zou volhouden. Dat gebrek aan continuïteit heeft ons toen pijn gedaan. We hadden toen nog zestien leden.''


Uitstappen
Met de komst van Carlos Balcaen veranderde het repertoire en keerde ook het enthousiasme terug. ,,En we deden toen alle Oudenaardse zustersteden aan. Hasting, twee keer Coburg, Bergen op Zoom, Castel Madama. We zijn dan als groep enkele dagen samen op pad. Die uitstappen geven dan ook enorme voldoening.''

Sinds juli 1999 neemt Filip Herreman het dirigeerstokje in handen. Jean-Pierre Van de Putte: ,,Een zeer enthousiaste dirigent. De Oudenaardse Zangvereniging is nog altijd op zoek naar jonge gemotiveerde zangers. Want we mogen nu wel 37 leden tellen, als de oude generatie wegvalt, moet een nieuwe lichting klaarstaan.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees