Resem klachten tegen Oostkampse boer

VARKENSHOUDER MAAKT HET BONT

BRUGGE/OOSTKAMP -
Varkenshouder Martin T. (50) uit Oostkamp hield zich jarenlang niet aan de exploitatie- en milieuvoorwaarden voor zijn bedrijven in Hertsberge en Beernem. Hij moet zich samen met zijn zoon Filip (26) voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor een resem inbreuken.

Vader T. exploiteerde van augustus 1994 tot januari 2001 zonder vergunning hinderlijke inrichtingen, waaronder varkensstallen en opslagplaatsen met dierlijke mest en met gevaarlijke vloeistoffen. Hij wordt ook beticht van illegale lozingen op grote schaal. Hij verzette zich ook tegen controles.

Volgens het openbaar ministerie werden jarenlang flagrante inbreuken gepleegd, aanvankelijk in Hertsberge en vervolgens in Beernem. De stallen waren vergund voor 1.700 varkens maar herbergden er altijd meer, tot zo'n drieduizend. De meeste stallen waren ook opgetrokken zonder bouwvergunning.

De mestoverschotten werden op grote schaal geloosd in de Lijsterbeek, die uitmondt in het kanaal Gent-Brugge, en voor die lozingen werd zelfs een onvergunde pompinstallatie gebouwd. ,,De Lijsterbeek was een ware mestput terwijl er 's nachts ook mest werd uitgestrooid op de omliggende weiden.''

Er werden ook niet-geregistreerde voertuigen gebruikt voor het transport, een niet vergunde parking aangelegd voor 34 vrachtwagens en geen aangifte gedaan bij de mestbank. ,,Die praktijken brachten ernstige milieuschade en geurhinder met zich. Het vermogensvoordeel in die periode wordt geraamd op zo'n vijftig miljoen frank.''


,,Streng''
Zoon Filip kwam in de zaak na de faling van de nv Taveirne en de oprichting van de cvba (co*operatie vennootschap met beperkte aansprakelijkjheid) PTC. Maar de zoon was niet meer dan een papieren zaakvoerder. Vandaar dat het openbaar ministerie enkel een strenge straf vordert voor de vader. Die werd in 1997 al veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf en 100.000 frank fiscale boete voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en het niet indienen van een belastingsaangifte.

Volgens de verdediging werd het bedrijf een kwarteeuw geleden opgestart in Hertsberge, waarna werd verhuisd naar Beernem. ,,De feiten worden grotendeels niet betwist, maar er werd toch voor bijna drie miljoen frank geïnvesteerd in milieumaatregelen.''

In 1991 verviel de vergunning voor de vestiging in Hertsberge, maar wegens het indienen van een onvolledig dossier kreeg men geen nieuwe vergunning. Daarover loopt er nog een procedure bij de Raad van State. In Beernem werd verder gewerkt onder curatele, maar de curator weigerde te laten investeren toen er waterinspijpeling voorkwam. ,,Intussen zijn alle activiteiten stopgezet en is alles openbaar verkocht. Het opgebouwde vermogen is zo goed als weg.'' Zoon T. riep op zijn beurt ter verdediging in dat hij niet op de hoogte was van de gang van zaken.

Vonnis op 18 december.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees