Honderden fietsers uit Herentals halen opgelucht adem

NIEUWE BRUG VOOR KLEIN SASKE STAPJE DICHTERBIJ


Ook de Dienst voor de Scheepvaart is er nu van overtuigd dat er een nieuwe brug moet komen over het Kempisch Kanaal aan het Klein Saske. Dat zegt schepen Kris Peeters (Agalev) die het dossier onlangs opnieuw heeft besproken met de Dienst voor de Scheepvaart Hasselt. ,,Het engagement om in de ontwerpbegroting voor 2002 de nodige kredieten in te schrijven, is er.''

De vergadering kwam er nadat de gemeente een lijvig dossier had opgesteld met daarin een overtuigende beschrijving van de problemen die vooral zwakke weggebruikers op deze brug ervaren.

Begin volgende maand moet de ontwerpbegroting overgemaakt worden aan minister Steve Stevaert (SP.A). ,,Mocht de brug om éénn af andere reden toch niet in de begroting 2002 opgenomen kunnen worden, dan zou ze alvast op de reservebegroting worden ingeschreven. Dat wil zeggen dat alvast kan worden begonnen met de opmaak van een ontwerp''. Volgens een eerste ruwe schattingen gaat de nieuwe brug 1,25 miljoen euro of ongeveer 50 miljoen frank kosten.

Peeters wil de bouw van de nieuwe brug koppelen aan het herbekijken van de verkeerssituatie op het kruispunt Ring - Herenthoutseweg. Het is immers nog niet duidelijk of de brug op precies dezelfde plaats zal worden gebouwd. ,,Er is een probleem voor het doorgaande verkeer. Gedurende de werken zal het autoverkeer uiteraard een tijdlang moeten rondrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wellicht gebruik blijven maken van de Bailey-brug naast de brug die we willen vervangen. Veel speelruimte is er niet. De sasdeuren liggen vlakbij en aan de andere kant stelt zich het hoogteverschil. Beneden werden recent nog nieuwe aanlegsteigers gebouwd. Allemaal elementen die meespelen als de preciese locatie van de nieuwe brug bepaald moet worden''. Na voltooiing van de nieuwe brug zou de Baileybrug dan worden verwijderd.


Gevaarlijk
Nu er eindelijk witte rook komt uit de schouw van de Dienst voor de Scheepvaart halen honderden fietsers opgelucht adem. Vooral voor fietsers die in de richting van Herentals rijden, is het oversteken van de brug aan het Klein Saske een levensgevaarlijke onderneming. De aanleg van de nieuwe brug was één van de speerpunten in de campagne van Agalev voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Kris Peeters: ,,Ik hoop dat het nu snel kan gaan. Ik dacht dat ze nog wel een paar jaar zouden tekenen en ontwerpen, maar de ingenieurs van Scheepvaart hebben me gezegd dat ze al tegen het einde van volgend jaar rond kunnen zijn. Met wat geluk zijn we dan in 2003 de nieuwe brug aan het bouwen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees