Jeugdschepen Eric Vos doet verrassend voorstel op gemeenteraad in Turnhout

Fuifzaal in Kursaal

TURNHOUT -
,,Nu het filmgebeuren verdwenen is, kunnen wij de Kursaal op de Markt tijdelijk gebruiken als fuifzaal'', kondigde jeugdschepen Eric Vos maandagavond verrassend aan op de gemeenteraad in Turnhout. ,,Het stadsbestuur zoekt intussen verder naar een definitieve oplossing.'' Het nieuws wordt in jongerenkringen van alle politieke formaties op applaus onthaald.

,,Op onze meerjarenplanning tot 2006 wordt voor gebouwen ook melding gemaakt van een fuifzaal. Het stadsbestuur stelt in dit verband een tijdelijke oplossing voor. De uitbater van de filmzalen Kursaal heeft zijn contract niet verdergezet. Daar komt dus ruimte vrij tot het zwembad in 2004 wordt gesloten. Ondertussen kunnen we de zaal in orde laten brengen voor de organisatie van fuiven en feesten'', verduidelijkte de jeugdschepen.

Vooraleer de zaal in gebruik wordt genomen, komt er een akoestisch onderzoek. De brandweer moet bovendien nagaan hoe een eventuele evacuatie kan verlopen. De technische diensten van de stad bekijken wat er nodig is voor de inrichting van de zaal. Ondertussen maakt de jeugddienst een documentje op met de uitbatingsnormen. Deze tijdelijke oplossing geeft het stadsbestuur de kans om verder te werken aan de uitbouw van een definitieve feestzaal.


Belofte
Dimitri Gevers van Animo (SP.A) is zeer tevreden met het nieuws: ,,We hebben er lang genoeg voor gevochten. De druk werd heel groot op het schepencollege. Het probleem oversteeg bovendien de partijpolitiek. De jongeren van CD&V en VLD zaten evengoed verveeld met de kwestie. De Kursaal ligt centraal en dat is belangrijk. Zaak is dat ze de ruimte ook snel in orde brengen.''

Zijn blauwe collega Roel Druyts glundert. ,,Wij hebben onze eigen schepenen duidelijk herinnerd aan de verkiezingsbeloften, want er kwam maar geen schot in de zaak. Natuurlijk is dit een meevaller, louter te danken aan het toeval. Normaal verdwijnt dat gebouw bij de invulling van het Brepolsproject. Maar wat daarna? Daarop moet nu ook snel een antwoord komen.''

Luc Hermans (CD&V): ,,Turnhout was het aan zichzelf, zijn jongeren en zijn talrijke sport- en jeugdverenigingen verplicht om op korte termijn een oplossing te bieden. Voor alle locaties die in een vroegere studie werden voorgesteld, waren er voor- en nadelen. Die zullen er altijd wel zijn. Iedere Turnhoutenaar vindt dat er een fuifzaal moet komen, maar niet in zijn eigen buurt natuurlijk. Dat heeft ook iets te maken met verdraagzaamheid.''

Karel Melis, zomaar een voorbijganger: ,,Dit is goed nieuws. Ik ben wel geen echt fuifnummer, maar als ik dan toch eens uitga doe ik dat liefst in eigen stad. Ik denk dat de hele Turnhoutse jeugd vandaag applaudisseert.''

Toch laat Karel Erpels van het Sint-Victorinstituut ook een waarschuwing horen: ,,Tijdelijk is niet eeuwig. Dat moet het stadsbestuur goed beseffen. Want een stap terugzetten, dat zou pas een bom doen ontploffen. Eens moeten ze toch de zure appel doorbijten.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees