Gemeente haalt Termolenhof van onder het stof

105 kavels bij voor Zellik


ZELLIK

De gemeenteraad van Asse keurde het bijzonder plan van aanleg (bpa) Termolenhof in Zellik goed. Zo komen 105 bouwkavels vrij. Het dossier is een complexe erfenis uit een onfris verleden, waarbij zowel de oude gemeente Zellik, de fusiegemeente Asse als Stedenbouw boter op het hoofd hadden.

De verkaveling Termolenhof stamt nog van voor de fusie van 1976. In het gebied werden in de loop der jaren tientallen bouwvergunningen uitgereikt die achteraf niet conform bleken met de verkavelingsvoorschriften. Het gedoogbeleid ging ook onder de fusiegemeente Asse onverminderd voort. Volgens enkele oud-politici kneep behalve de gemeente ook het toenmalige Stedenbouw meermaals een oogje dicht. Het resultaat, een nauwelijks geordend amalgaam van eengezinswoningen tot appartementen, laat zich vandaag nog steeds bewonderen.

In het midden van de jaren tachtig raakte Termolenhof echter geblokkeerd toen een ambtenaar van Stedenbouw op het dossier ,viel'. Sindsdien stuitten alle bouwaanvragen op een weigering, zeer tot ongenoegen van de vele tientallen kandidaat-bouwers die zich de dupe voelden van andermans overtredingen. Tien jaar geleden besliste het gemeentebestuur de verkaveling te regulariseren met een bpa. Dat moest zowel de bestaande toestand vastleggen als orde scheppen, wat voor een deel de ezelsdracht van het dossier verklaart.


Bezwaarschriften
Na de voorlopige aanvaarding van het bpa, in september 2000, kwamen nog meer dan zestig bezwaarschriften binnen. Die werden vorige maand door de provinciale commissie ruimtelijke ordening (PROCORO) naar de prullenmand verwezen. Maandagavond betoogde de oppositie, die zich voltallig onthield, dat ,,degenen die destijds in Termolenhof hun eigen weg gingen daar nu voor beloond worden, terwijl het op de koop toe de gemeenschap is die opdraait voor de kosten van de regularisatie''.

Burgemeester Vanhaeleweyck antwoordde dat het de opdracht van de gemeente is om in dit dossier rechtszekerheid te scheppen. ,,Deze blokkade is niet langer economisch verantwoord. Het wordt tijd dat de mensen eindelijk weten wat ze in Termolenhof mogen en niet mogen'', besloot hij.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees