KATHOLIEKE HOGESCHOOL NAAR CAMPUS BLAIRON

TURNHOUT -
Drie departementen van de Katholieke Hogeschool Kempen verhuizen binnen enkele jaren naar de Campus Blairon. De directie kocht het volledige Blok E en de omringende gronden aan. Voorlopig wordt er gedacht aan de opvang van ongeveer 650 studenten.

De onderhandelingen tussen de directie van de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) en de verantwoordelijken van de nv Blairon om een eigen campus uit te bouwen in de vroegere Turnhoutse kazerne, zijn afgerond. Het staat nu vast dat drie departementen van de Hogeschool binnen enkele jaren naar Blairon zullen verhuizen.

Het gaat om de lerarenopleiding van het Heilig Graf aan de Patersstraat, de bedrijfsopleiding in het Stedelijk Hoger Handelinstituut dat nu aan de Begijnendreef huist, en een gedeelte van het Hoger Instituut voor Verpleegkunde (HIVSET) aan de Herentalsstraat en de Graatakker.

De eerste twee afdelingen kampen reeds jaren met een tekort aan ruimte in de eigen instellingen. Verrassend is wel dat ook het HIVSET mee naar Blairon trekt. De school voerde enkele jaren geleden nog uitbreidingswerken uit en kocht toen ook de aangrenzende achterliggende gronden richting Apostoliekenstraat en de bijhorende vroegere woning van ex-schepen en tuinbouwer Jos Proost aan. Vermoedelijk worden die gronden in de toekomst voorbestemd als parking voor het eigen personeel en voor de studenten.

De nieuwe campus van de KHK komt in het blok E van de vroegere kazerne. Dat is het enorme gebouw dat achter de vier blokken rond het voormalige paradeplein ligt. De directie koopt ook de omliggende gronden en de daarop staande gebouwen zoals de vroegere feestzaal mee aan.

Uiteraard moeten grote aanpassingswerken gebeuren vooraleer de 650 studenten en het onderwijzend personeel daar hun intrek kunnen nemen. De eerste stap is echter gezet. Omdat KHK overheidssubsidies nodig heeft voor de verbouwingswerken en de bijkomende nieuwbouw, moeten de huidige gebouwen en gronden worden aangekocht. Daarvoor dient nu eerst de erfpacht te worden overgenomen van de nv Blairon, die de kazerne zelf voor 99 jaar ter beschikking kreeg van de eigenaar, het stadsbestuur van Turnhout.

De aankoopprijs bedraagt 65 miljoen frank (1.611 euro). De gemeenteraad moet zich maandagavond weliswaar nog uitspreken over de wijziging van de erfpacht en de verkoop van de gebouwen maar problemen daarrond moeten niet verwacht worden.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees