Na investeringen dreigt station Melle te verdwijnen


De NMBS plant in haar meerjareninvesteringsprogramma een aantal werken aan het station van Melle. In een ander document, het meerjarenplan van de NMBS wordt gewag gemaakt van twee extra sporen. ,,Het behoud van het station is niet verenigbaar met de aanleg van deze sporen'', schrijft federaal minister van Mobiliteit en Verkeer Isabelle Durant als antwoord op een vraag van Vlaams Blok-kamerlid Francis Van den Eynde.

Voor het behoud van het station van Melle loopt een petitie. Minister Durant ontving al 3.200 handtekeningen van Mellenaars die de kwaliteit van het openbaar vervoer in Melle willen verbeterd zien. De ondertekenaars willen hun dorp beter bereikbaar maken zodat het meer treinreizigers zou aantrekken en er als gevolg daarvan ook meer treinen zouden stoppen.

Minister Durant baseert zich op cijfers en keert de redenering om: ,,De NMBS noteerde er vorig jaar 522 opstappende reizigers. Dat was er eentje meer dan het jaar voordien. Met dit reizigerspotentieel is het station van Melle toch vrij goed bediend. Tijdens de week stoppen er in totaal 130 treinen. Alle treinen in Melle laten stoppen is commercieel niet verantwoord en bovendien technisch niet haalbaar wegens capaciteitsproblemen.''

De NMBS verhoogt in haar stations systematisch de perrons tot op een comfortabele instaphoogte. Dat staat ook in Melle te gebeuren. Durant: ,,Ter gelegenheid van de verhoging van de perrons zal de bevloering van de perrons vernieuwd worden met betontegels of asfalt.''

Het toegankelijk maken voor rolstoelen zit er niet in. Durant: ,,Er is een lijst opgesteld van 93 stations waarvan de perrons toegankelijk worden voor rolstoelen. Melle behoort niet tot die lijst omdat er een geografische spreiding werd nagestreefd en de stations van Kwatrecht en Gent Sint-Pieters reeds op de lijst voorkomen.''

In de petitie wordt een bijkomende toegang naar perron twee gevraagd. Minister Durant ziet daar bepaalde voordelen in maar ,,het zet ook aan tot ongeoorloofd oversteken van de sporen door minder gedisciplineerde reizigers van en naar het andere perron. De NMBS is voorstander van het openwerken van de bestaande onderdoorgang langs de kant van de Kruisstraat, zodat ook een rechtstreekse toegang naar spoor twee langs de achterzijde kan gegeven worden.''

Het uitbreiden van de openingsuren van het loket wordt evenmin in overweging genomen. Durant: ,,De huidige kostprijs van de organisatie van de verkoop voor de beperkte, meest rendabele, uren laat in verhouding met de gerealiseerde ontvangsten geen uibreiding van de openingsuren voor de verkoop toe.''


Fietsen
Tellingen inzake parkeergelegenheid tonen aan dat er aan het station Melle voldoende parkeerplaatsen voor auto's beschikbaar zijn. Een nieuwe overdekte parkeerplaats wordt gepland voor 160 fietsen en tien bromfietsen.

Ondanks al deze plannen zorgt minister Durant voor enige onzekerheid over het voortbestaan van het station: ,,Volgens het huidge meerjarenplan zullen twee bijkomende spoorlijnen worden angelegd. Het behoud van het station is niet verenigbaar met de aanleg van deze sporen.'' (VBW)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees