Raad van Europa vindt scheppingsverhaal gevaarlijk

De opvatting dat God de aarde in zes dagen heeft geschapen, het zogenoemde creationisme, vormt volgens een rapport van de Raad van Europa een ernstige bedreiging voor de mensenrechten. Volgens dat rapport is het creationisme absoluut ongeschikt voor wetenschappelijk onderwijs.

De raadscommissie voor cultuur, wetenschap en onderwijs stelde het rapport samen. Op 26 juni zal de Raad van Europa over de tekst debatteren en stemmen. Het geloof in een Schepper en een geschapen wereld wordt in de tekst sterk veroordeeld. 'Dat geloof is ontstaan uit een ontkenning van de evolutietheorie, is niet gebaseerd op feiten en absoluut onwetenschappelijk', aldus het rapport. 'Als we niet oppassen, bedreigt het creationisme de mensenrechten, die een hoeksteen vormen voor de Raad van Europa', menen de samenstellers.

Aanhangers van het creationisme willen volgens de auteurs van het rapport de democratie vervangen door theocratie. 'Op deze ernstige bedreiging door religieuze fundamentalisten moet de Raad reageren voor het te laat is'. Het advies van het rapport is om het creationisme niet als wetenschappelijke discipline te erkennen. Verder geeft het rapport een stand van zaken over de acceptatie van het creationistische gedachtegoed in verschillende Europese landen. Daaruit zou blijken dat het scheppingsverhaal niet wijdverbreid is en over het algemeen wordt afgewezen, maar nu vanuit de Verenigde Staten dreigt over te waaien naar Europa. (belga)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie