‘Fiscale fraude kost ons elk 150 euro per maand'

Door fiscale fraude derft de staat elk jaar 20 miljard euro aan inkomsten, zo blijkt uit een studie uitgevoerd op vraag van de socialistische vakbond ABVV.

Dulbea, het departement toegepaste economie van de ULB, vergeleek het gezinsinkomen volgens het jaarlijkse huishoudbudgetonderzoek van de FOD Economie met het aangegeven inkomen van de natuurlijke personen. Het verschil geeft een indicatie van het niet-aangegeven inkomen. Dat komt uit op zowat 45 miljard euro. Gaat men uit van een marginale belastingvoet van 45procent, dan betekent dit een verlies van ruim 20 miljard euro aan fiscale inkomsten. Dat is ongeveer 6procent van het bruto binnenlands product of de ‘officiële' economie.

‘Dat komt neer op 150 euro per maand per Belg', zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. ‘Als we de helft van dat bedrag zouden recupereren, dus 10miljard, kunnen we de pensioenen in de privésector optrekken tot 75 procent van het vroeger verdiende loon en met de rest de pensioenen van morgen financieren.'

Niet verwonderlijk misschien: een op de vijf Belgen heeft er geen probleem mee om fiscale fraude te plegen als hij of zij daar financieel beter van zou worden. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox in opdracht van onze zusterkrant De Standaard.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees