Lessius start met opleiding Berbers

ANTWERPEN - Het departement Toegepaste Taalkunde van de Lessiushogeschool start eind september met driejarige avondopleiding Riffijns, een Berberse taal. Bedoeling is om het tekort aan tolken te verhelpen.

Riffijns is de taal die gesproken wordt in het Rif-gebergte in Marokko. De taal is niet enkel de moedertaal van vier miljoen inwoners van Marokko, maar wordt ook door een miljoen immigranten in Spanje, Nederland, Frankrijk en België gesproken. ‘Naar schatting 80procent van de Marokkanen in Antwerpen spreekt Riffijns', zegt Abdes El-Ajjouri, die de lessen zal doceren. ‘Ik ben zelf afgestudeerd als tolk op Lessius, maar in het veld merkte ik dat er een groot tekort is aan volwaardige professionele tolken Riffijns-Nederlands. Vooral in de medische en de juridische sector, zoals op de rechtbank of bij de notaris, loopt de communicatie vaak stroef. Vaak zijn het dan familieleden die beide talen spreken die ter hulp schieten. Maar de terminologie en de complexiteit van die gespreken maken dat ze beter enkel door volwaardige tolken vertaald zouden worden.'

Taalgevoel

De opleiding is zowel voor allochtonen als autochtonen bedoeld. ‘Ik kan niet inschatten wie er allemaal in de cursus geïnteresseerd zal zijn', zegt El-Ajjouri. ‘De richting is enkel bedoeld voor mensen die taalgevoel hebben en die interesse tonen in taalkunde. Het is absoluut niet de bedoeling om mensen die al Raffijns kennen snel een korte opleiding Nederlands te geven zodat ze tolk kunnen spelen. Bij tolken komt veel meer kijken dan dat.'

De opleiding tot tolk Raffijns-Nederlands is een unicum in Vlaanderen. Aan de Universiteit Gent bestaat al een basiscursus Riffijns, maar een volwaardige opleiding is er nog niet.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio