Stad start voorbereiding restauratie Sint-Catharinakerk

Stad start voorbereiding restauratie Sint-Catharinakerk

Na de buitenkant zal ook
de binnenkant van de gotische kerk worden aangepakt.vdd
Foto: © credit

MECHELEN - De Sint-Catharinakerk in de Katelijnestraat ziet er na de restauratie aan de buitenkant weer piekfijn uit. Nu wil de stad Mechelen ook de binnenkant aanpakken. Daarvoor is eerste een voorbereidend onderzoek nodig.

De restauratie begint normaal pas in 2015, maar toch wil het stadsbestuur nu al met de voorbereidingen beginnen. 'Zulke grootschalige en complexe restauraties vergen heel wat dnekwerk', legt schepen van Monumentenzorg Karel Geys (SP.A) uit. 'Eerst doen we een aantal technische en historische onderzoeken, waarmee we de geschiedenis van de gotische kerk leren kennen zodat we bij de restauratie de juiste keuzes kunnen maken.'

De stad stelt de nodige experts aan. Die voeren een onderzoek in het gebouw zelf en een historisch onderzoek, waarbij ze in de archieven speuren naar de bouwgeschiedenis van de kerk. Deze gegevens zullen dan de basis vormen voor het restauratiedossier dat de stad moet indienen voor de start van de werken.

De toestand van de kerk vereist een grondige aanpak. Het interieur is op sommige plaatsen aangetast door vocht. Hier en daar is een nieuwe verflaag nodig en een aantal glas-in-loodramen zijn stuk. In de kerk zie je ook al scheuren in het metselwerk. Geys belooft de dringendste problemen eerst aan te pakken.

'Tijdens de voorbereiding gaan we ook al een aantal dringende werken uitvoeren om schade te voorkomen. De restauratie van het meubilair kan later in overleg met het kerkfabriek in fasen worden aangepakt.'

De Mechelse binnenstad heeft met haar acht historische kerken de grootste concentratie van beschermde kerken in heel Vlaanderen. De cultuurhistorische waarde van die kerken overstijgt het plaatselijk belang. Daarom heeft de stad Mechelen eind vorig jaar een overeenkomst ondertekend met de Vlaamse overheid om de historische kerken de komende jaren verder te restaureren.

De totale kostprijs van de restauratie is geraamd op 2.404.590euro.

'De stad betaalt hiervan 446.141 euro. Dankzij de subsidieovereenkomst kunnen we voor de rest van het bedrag rekenen op een restauratiepremie', zegt Geys nog.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio