Geld gaat vooral naar bestrijding pijpenstrootje

Al 50.000 euro voor actie 'Red de Hei'

Al 50.000 euro voor actie 'Red de Hei'

Foto: Raymond Van Beygaerden

KALMTHOUT - De actie 'Red de Hei' bracht al meer dan 50.000 euro op. Het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en het gemeentebestuur werken samen voor het project. De opbrengst gaat vooral naar de bestrijding van het overwoekerende pijpenstrootje.

Het steunfonds 'Red de Hei' werd opgericht om de schade te herstellen van de brand in mei 2011. Toen brandde de Kalmthoutse Heide. Het werd een ecologische ramp waarvan het heidelandschap zich nu moeilijk herstelt.

Acht maanden later staat er op de rekening van het steunfonds maar liefst 51.346euro. Met de laatste storting van 5.000euro, de opbrengst van de Nacht van de Burgemeester, werd de magische grens van 50.000 euro overschreden. 'Het meeste geld werd ingezameld door de talrijke inzamelacties. Die brachten in totaal 32.875,86 euro op. Ook bedrijven en organisaties deden hun duit in het zakje, samen goed voor 10.605 euro. Het totaalbedrag van de individuele giften bedraagt 7.865euro', zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). 'De betrokkenheid van de bewoners leidde tot dit verrassende resultaat.'

Met het ingezamelde geld moet vooral de overheersing van het pijpenstrootje afgeremd worden. Als die teruggedrongen wordt, betekent dat ook minder droog strooisel en een afname van de brandgevoeligheid van het gebied.

'Daarom is begrazing zeer nuttig', zegt An Wouters van ANB. 'De schapen eten het liefst van het vers opschietende pijpenstrootje in de verbrande zones. Zij houden dat gras op vele plaatsen erg kort. Sinds begin augustus is de schaapskudde daarom met 200dieren uitgebreid en werd ook in het Stappersven een kleine kudde ingezet. Met het ingezamelde geld worden daarom bijkomende begrazing en het maaien van het pijpenstrootje gefinancierd.'

Ook de aankoop van materiaal dat kan worden gebruikt door vrijwilligers die letterlijk de handen uit de mouwen willen steken wordt er mee voorzien.

Behalve de gewone werken van ANB Antwerpen werd in november 10 hectare extra geplagd en 10 hectare extra gechopperd (chopperen is met de machine extra diep plaggen, nvdr.)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio