Oppositie wil in Genk kindernachtverblijf

GENK - De oppositiepartij Pro Genk vraagt om een kindernachtverblijf, zodat mensen met onregelmatige werkuren ook van opvang kunnen genieten.

Het voorstel komt er na de bekendmaking dat het OCMW het voormalige klooster van de Dochters van het Kruis aankoopt. ‘Het klooster wordt ingericht als kinderdagverblijf, voornamelijk voor het verplegende personeel van de nieuwe zorgcampus en het Ziekenhuis Oost-Limburg', zegt OCMW-voorzitter Guido Vandebrouck.

Volgens Pro Genk is er echter ook nood aan een kindernachtverblijf. ‘Als industriestad met veel arbeiders die in ploegenarbeid werken en verplegend personeel dat onregelmatige uren klopt, is dat voor Genk echt noodzakelijk', zegt Lucien Maes, OCMW-fractieleider van Pro Genk. ‘Vooral om de groeiende groep alleenstaande moeders aan een job te helpen.'

‘In twintig jaar is het aantal alleenstaande moeders met dertig procent gestegen', zegt Joke Quintens, voorzitter van Pro Genk. ‘De werkloosheidsgraad is er vijf keer hoger. Als we willen dat deze mensen uit de armoede en de werkloosheid ontsnappen, moeten we hen een oplossing bieden voor hun kinderen. Dat kan met professionele nachtopvang.'

Het OCMW-bestuur staat niet weigerachtig tegenover het voorstel. ‘Eerst maken we werk van de renovatie', zegt Vandebrouck. ‘Als er dan nog behoefte aan is, zullen we dat zeker niet uitsluiten. Er is ruimte genoeg.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio