Nieuwe cijfers rond integratie en migratie

'Limburg kent steeds meer kleur'

'Limburg kent steeds meer kleur'

Gedeputeerde van Integratie Mieke Ramaekers en de leden van Pric tonen het nieuwe jaarboek rond migratie en integratie.rgg Foto: © rgg

HASSELT - Onze provincie telde begin dit jaar 77.877 niet-Belgen. Dat is ongeveer negen procent van de bevolking. Maar als er wordt gekeken naar de nationaliteit bij geboorte, dan telt Limburg 145.750 niet-Belgen, ongeveer 17 procent van de bevolking.

Het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) bundelt ieder jaar verschillende cijfers rond het aantal nationaliteiten in onze provincie. Op 1 januari 2011 telde Limburg 145.750 personen van vreemde herkomst.

'Limburg kent steeds meer kleur', zegt gedeputeerde van Integratie Mieke Ramaekers (CD&V). 'We hebben dit jaar niet alleen gekeken naar het aantal niet-Belgen, maar ook naar de Limburgers met allochtone roots die de voorbije decennia de Belgische nationaliteit aannamen. Dankzij de cijfers van het Rijksregister krijgen we zo een beter beeld van de migratie en integratie in Limburg.'

Kinderen die als Belg geboren worden, maar waarvan de ouders vreemde roots hebben, zijn niet meegenomen in de statistieken. Als dit wel werd gedaan, dan stijgt het aantal personen van vreemde herkomst in Limburg tot ongeveer 176.000 personen. De Nederlanders blijven de grootste groep van vreemde herkomst in Limburg met bijna 50.000 mensen. De Turken met ongeveer 30.000 mensen en de Italianen met bijna 22.000 personen vervolledigen de top drie. Bij de Turken is het opvallend dat heel wat mensen na de geboorte Belg worden. Ongeveer 75 procent van alle Turken in Limburg is na de geboorte uiteindelijk Belg geworden.

Asielzoekers

De afgelopen vijf jaar steeg ook het aantal personen dat als niet-Belg geboren is met 14.690 personen. Hun aandeel onder de bevolking steeg van zestien naar zeventien procent. Opvallend is de sterke toename vanuit Nederland en Oost-Europa. Het aantal asielzoekers in Limburg blijft stabiel. Op 1 januari 2011 telde onze provincie 2.168 asielzoekers. Dit is het aantal ingeschrevenen in het wachtregister van de Limburgse gemeenten. De grootste groep Limburgse asielzoekers is afkomstig van Rusland of de Russische federatie.

Een belangrijk migratiekanaal, vooral voor migranten van buiten de Europese Unie, is huwelijksmigratie. Ongeveer veertig procent van de partnermigranten komt uit Turkije en Marokko. Huwelijksmigratie is bovendien niet alleen een verhaal van allochtonen. Ook autochtonen huwen over de grenzen heen.

'Ook de nieuwe migranten neemt het provinciebestuur mee in haar beleid. Het Limburgs Onthaalbureau en het Provinciaal Integratiecentrum organiseren verschillende acties om de integratie te stimuleren.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio