Vergunning voor afvalopslag bij Van Gansenwinkel

KAMPENHOUT - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning voor de wijziging van het overslagstation voor afvalstoffen van het bedrijf Van Gansenwinkel in Kampenhout goed. Hierdoor kan het bedrijf zijn opslagcapaciteit uitbreiden.

Het bedrijf wil de maximumhoeveelheden voor opslag van afvalstoffen uitbreiden met vijf ton extra glas, met 25ton extra groenafval, met twintig ton verduurzaamd houtafval en met vijftien ton asbestafval (van 25 naar 40ton). Het bedrijf gaat ook het gemengd bedrijfsafval verkleinen met een shredder.

‘Er zijn duidelijk maatregelen genomen waardoor de omwonenden geen abnormale hinder zullen ondervinden. Naast de verplichte voorzorgsmaatregelen, die de wetgeving reeds standaard voorziet, hebben we ook nog een aantal bijkomende voorwaarden opgelegd. Zo hebben we bepaald dat het asbestafval niet langs de Oudestraat, maar langs de Industriestraat, moet vervoerd worden', zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor Leefmilieu.

Keukenafval

Het keukenafval moet binnen de 24uur afgevoerd worden naar een externe verwerkingsinstallatie en tijdens het weekend mag er geen keukenafval in het bedrijf aanwezig zijn.

‘Het bedrijf stockeert ook asbestafval in afwachting van afvoer van een voldoende grote vracht naar een erkende verwerker. Het transport, zowel van als naar de site, moet in afgesloten containers gebeuren', besluit Olbrechts.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio