Fit & Gezond

Strengere rookwetten zorgen voor gezondere niet-rokers

Sigaret is de grootste bron van vervuiling

Wie rookt, ademt de helft meer koolstofmonoxide (CO) uit dan het maximaal aanvaarde niveau voor de luchtkwaliteit. Sinds 2005 lieten meer dan 150.000Europese burgers hun uitgeademde CO-gehalte meten en registeren, met enkele opvallende resultaten tot gevolg.Het klinkt moeilijker dan het is, het meten van de uitgeademde koolstofmonoxide (CO). Eigenlijk lijkt het simpelweg op het blazen in een alcoholtestapparaatje van de politie. In 2005 was het de bedoeling van de Europese Commissie 50.000EU-burgers aan een dergelijke blaastest te onderwerpen. De campagne kende inmiddels zo'n groot succes dat maar liefst 150.000rokers en niet-rokers, verspreid over de 27lidstaten, hun CO-gehalte lieten meten. Een groot deel van die resultaten werd intussen anoniem geregistreerd en verwerkt, waardoor wetenschappers opvallende besluiten over de effecten van tabaksrook op de gezondheid kunnen trekken.

CO is een geur- en kleurloos gas dat het zuurstoftransport in het bloed naar de rest van het lichaam kan verstoren. Het komt vrij bij de verbranding van benzine, steenkool, sigaretten en bij elk ander verbrandingsproces. Dat rokers dus zwaar vervuild zijn door CO uit sigarettenrook, zal niemand verbazen. Maar dat de gemiddelde hoeveelheid uitgeademde koolstofmonoxide - de zogenaamde COex- van rokers het maximaal toegelaten niveau voor luchtvervuiling ver overschrijdt, zal ongetwijfeld menig wenkbrauw doen fronsen. Om het in cijfers uit te drukken: wanneer in Europese steden omgevingslucht 8,5 ppm -dat wil zeggen de concentratie van gas uitgedrukt in delen per miljoen- CO bevat, wordt het vervuilingsalarm afgekondigd. Wanneer een roker amper één tot vijf sigaretten per dag opsteekt, bedraagt zijn CO-uitstoot al 17,5 ppm. Het dubbele dus.

Bij niet-rokers ligt de gemiddelde COex beduidend lager: 3,9 ppm. Toch valt het op dat niet-rokers in landen met een strenge rookwetgeving gezonder door het leven gaan dan niet-rokende burgers uit landen met slechts een beperkt rookverbod. In Ierland bijvoorbeeld, bekend voor zijn strikte rookwetten, is de vervuiling van de longen bij niet-rokers tweemaal lager dan in Griekenland, waar roken nog steeds de normaalste zaak ter wereld is.

Tabaksrook is duidelijk de belangrijkste oorzaak van vervuiling in Europese burgers: de COex bedraagt 17,5ppm bij dagelijkse rokers, 5,5 bij gelegenheidsrokers, 5,2ppm bij niet-rokers die gedurende meer dan 30minuten aan rook werden blootgesteld en 3,9ppm voor deelnemers die een zeer korte tot geen blootstelling ondergingen. Volgens de betrokken wetenschappers leveren deze resultaten nieuwe bewijzen voor de doeltreffendheid van een volledig rookverbod in gesloten ruimten. Zij roepen alle Europese landen op werk te maken van een strenger rookbeleid om de kwaliteit van de lucht te verbeteren voor alle Europese burgers.

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees